Kolejne posiedzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego za nami


W dniu 14.09.2019 w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technicznym odbyło się kolejne spotkanie kooperantów w ramach projektu „ Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako lider projektu w gminie Sosnowiec włączył do współpracy jednostki  miasta mając na celu wzmocnienie i poprawę wzajemnych relacji w pracy na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. W posiedzeniu PZK wzięli udział przedstawiciele UM Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Zdrowia, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Gospodarki Lokalowej, Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, II i III Zespołu Kuratorskiego ds. Karnych Sądu Rejonowego w Sosnowcu, Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, Środowiskowego Domu Samopomocy „ Salve”.

Posiedzenie PZK składało się z dwóch części : w pierwszej części pracownik ds. sieci w projekcie przedstawił działania, które były udziałem Partnerów w okresie od listopada 2019 wraz z informacjami statystycznymi. W pilotażowym projekcie bierze udział 1 rodzina i 4 osoby, które są objęte wsparciem Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych. Do września 2020 odbyło się 11 posiedzeń ZZK w których oprócz pracowników socjalnych brali udział kooperanci wytypowani do działań na rzecz tych osób tj. ZUS, MZZL, ŚDS „ Salve”, CUSiW, WGL. Najważniejszą kwestią w pracy w ramach Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych jest czynny udział w posiedzeniach samych zainteresowanych osób oczekujących wsparcia.

Druga część była prowadzona przez animatorów z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie .Kooperanci brali udział w warsztatach dotyczących identyfikacji problemu i metod analizy problemów.

Spotkanie zakończyło się omówieniem idei lokalnego koszyka usług oraz deklaracją kooperantów do podejmowania dalszych działań w ramach Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego na terenie miasta Sosnowca.

Kolejne spotkanie PZK przewidziano w drugiej połowie listopada 2020.

DSC_0887-minipx.jpgDSC_0874-minipx.jpgDSC_0889-minipx.jpgDSC_0888-minipx.jpgDSC_0891-minipx.jpg