Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 - Moduł II


Informujemy, że wyczerpany został limit środków przeznaczonych na organizację działań w  Programie: Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 - Moduł II. Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową, co nie gwarantuje, że kandydat/ kandydatka  weźmie udział w tej edycji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje realizację tego typu Programu również w przyszłych latach.