Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do resortowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024


znak Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2023 r.

Link do ogłoszenia: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (kliknij i otwórz)