„Pomagamy…” w Klubach dla Mieszkańców - projekt „Tyle wsparcia w całym mieście” i projekt „Aktywne Centrum - Szansa dla Nas! - II edycja”


Dziękujemy wszystkim uczestnikom Programów Aktywności Lokalnej za ich pomoc, wsparcie i ogromne serce okazywane naszym sąsiadom z Ukrainy uciekającym przed wojną. W tej trudnej chwili poczucie solidarności i serdeczności są niezwykle ważne. Dziękujemy za wszystkie gesty przyjaźni i empatii, m.in.:

  • za przekazanie własnoręcznie uszytych kolorowych poduszek. Klub dla Mieszkańców „Konstantynów” zamienił się w zakład krawiecki. Igły, nitki i maszyny do szycia poszły w ruch. Uczestnicy pracowali pełną parą!
  • za przygotowanie laurek dla dzieci z Ukrainy, które przebywają w Sosnowcu. Najmłodsi uczestnicy Klubu dla Mieszkańców „Milowice” uznali, że będzie to miła forma powitania i wyraz serdeczności.
  • za przyłączenie się uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Kazimierz”, „Niwka” i „Milowice” oraz „Aktywnego Centrum” do kwesty na rzecz Ukrainy podczas specjalnego pokazu sztuki „Kreszany” w Teatrze Zagłebia w Sosnowcu.

Dodatkowo uczestnicy z „Milowic” przygotowali niebiesko-żółte przypinki na znak solidarności z walczącym narodem ukraińskim, a całość kwoty uzyskanej z ich sprzedaży przeznaczono na zbiórkę w teatrze.

Dziękujemy!