Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości składania wniosków, w ramach Modułu I programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

W ramach ww. Programu obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać pomoc ze środków PFRON w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Stosowne procedury realizacji Programu, formularz wniosku oraz informacje w języku ukraińskim są dostępne na witrynie internetowej PFRON - kliknij aby otworzyć.