Projekt Świąteczna „Paczka dla seniora”


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizował zbiórkę darów w ramach projektu „Świąteczna Paczka dla Seniora”. Do akcji włączyli się uczniowie  II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu i Szkoły Podstawowej nr 9 im. M. Konopnickiej w Sosnowcu. 

Nasi Wolontariusze posegregowali i dostarczyli paczki do seniorów i osób z niepełnosprawnością objętych pomocą pracowników socjalnych Zespołu Pracy Socjalnej.

Pensjonariuszom Dziennego Domu Pomocy Społecznej Senior+  otrzymali świąteczny prezent przygotowany przez młodzież II LO im. E. Plater oraz kartki świąteczne wykonane ręcznie przez dzieci Szkoły Podstawowej nr 9 w Sosnowcu.

Miejski Ośrodek Popmocy Społecznej w Sosnowcu  składa serdeczne podziękowania  Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Samorządowi Uczniowskiemu z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu.