Promocja rodzicielstwa zastępczego


 W ramach trwającego od 29 maja do 5 czerwca 2022 r. Tygodnia Dziecka w Sosnowcu pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu promowali rodzicielstwo zastępcze wśród mieszkańców.