Uroczystość wręczenia odznaczeń


W dniu 22 lutego 2024 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość, podczas której Wojewoda Śląski Marek Wójcik wręczył ordery i odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, pracy zawodowej i działalności społecznej.

Wśród odznaczonych osób byli również pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Sosnowcu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: Pani Agnieszka Wyderka, Pani Halina Drukała oraz Pani Ewa Syguła.

Odznaczenia są dowodem uznania państwa polskiego za dotychczasową Państwa działalność, za dokonania i sposób realizowania obowiązków służbowych – powiedział wojewoda Marek Wójcik.

W uroczystości wzięli udział wicewojewoda Michał Kopański oraz dyrektor generalna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu reprezentowała Pani dyrektor Sabina Stanek. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu reprezentowała Pani przewodnicząca Aneta Nowak.