Wspomnienie „Akademii ogrodnika” w Programach Aktywności Lokalnej - projekt „Tacy sami, bez ściany między nami”


Rok temu w trakcie lockdown’u, zrodziła się inicjatywa społeczna zagospodarowania terenów zielonych w miejscu zamieszkania oraz balkonów uczestników pn. „Akademia ogrodnika”. Wymiana wiedzy i doświadczeń podczas zajęć online i wielu rozmów telefonicznych z uczestnikami zaowocowała stworzeniem „Poradnika”, który zawierał praktyczne wskazówki do uprawy roślin. Zwieńczeniem Akademii było przekazanie zielonych sadzonek kwiatów, krzewów, drzewek oraz ziół wszystkim uczestnikom. Wspólne sadzenie roślin było okazją lepszego poznania się oraz miłego spędzenia czasu. Podkreślano psychologiczne i społeczne wartości wspólnej pracy  i obcowania z przyrodą. Ponadto akcja w tym trudnym czasie epidemii pozytywnie wpłynęła na stan emocjonalny uczestników poprzez kontakt z naturą, zagospodarowanie czasu wolnego oraz  zmianę ich najbliższego otoczenia. Dzisiaj wspominamy to wydarzenie, przywołujemy w pamięci zaangażowanie i entuzjazm uczestników, radość ze wspólnego działania. Przekazując „Podsumowanie akcji Akademia ogrodnika”, zawierające wypowiedzi uczestników i opis rezultatów akcji życzymy wszystkim optymizmu, pozytywnego myślenia i chęci do działania.

Podsumowanie akcji „Akademia ogrodnika” w ramach Programów Aktywności Lokalnej - kliknięcie spowoduje otwarcie pliku pdf