Zakończenie projektu socjalnego „Podstawy obsługi komputera” w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu


Klub Integracji Społecznej (KIS) działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizował projekt socjalny dot. reintegracji społecznej i zawodowej pn. Podstawy obsługi komputera. Projekt trwał od 24 kwietnia do 10 lipca 2023 r. Program reintegracji społecznej/ zawodowej w KIS obejmował 20 godzin szkoleniowych - warsztatów komputerowych prowadzonych przez informatyka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).

Celem projektu były działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób korzystających ze świadczeń pomocy MOPS oraz mieszkańców miasta Sosnowca. Wprowadzenie osób pozostających bez zatrudnienia na rynek pracy, motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy poprzez kształtowanie postawy samodzielności wynikającej z nabycia umiejętności obsługi komputera. Umiejętność znalezienia oferty pracy w internecie jest na chwilę obecną podstawą, która pozwala znaleźć osobie bezrobotnej pracę. W ramach zajęć uczestnicy poznali dodatkowo możliwości Drukarki 3D.

Zajęcia rozpoczęło piętnaście osób, przy czym osiem osób uzyskało zaświadczenia ukończenia warsztatów z sukcesem.

Oferując warsztaty naszym podopiecznym zwiększamy ich szanse na uporanie się z problemem bezrobocia oraz podnosimy ich kwalifikacje.