REFUNDACJA PODATKU VAT OD CENY GAZU


To refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury za dostarczenie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 18 - 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024r.  w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.)

 

KTO JEST  UPRAWNIONY DO SKORZYSTANIA Z REFUNDACJI PODATKU VAT?

Refundację podatku VAT otrzyma osoba:

  1. wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 21 grudnia 2022 r.

       Czy jest możliwy wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r.?

       Tak, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB, np.:

  • wymiany pieca na piec gazowy,
  • przyłączenia nowego gospodarstwa domowego do sieci gazowej
  1. spełniająca kryterium dochodowe.

         Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:

  • 2100 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym.

     dla wniosków złożonych do 31 lipca 2023 r. dochód oblicza się z roku 2021,
     dla wniosków złożonych od 31 lipca 2023 r. dochód oblicza się z roku 2022.

 

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI PODATKU VAT?

Aby otrzymać refundację podatku VAT należy złożyć wniosek oraz fakturę za dostarczenie paliw gazowych i potwierdzenie jej zapłaty.

Refundacja podatku VAT obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r. oraz  od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.

 

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuWniosek o refundację podatku VAT (kliknij i pobierz)

 

Wnioski w formie papierowej można złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

   ul. 3 Maja 33,
  parter, pokój 102

w godzinach:

   poniedziałek od 8:00 do 17:30,
   wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00,
   piątek od 8:00 do 12:45.

 

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Adres skrytki Epuap: /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP

(należy wydrukować wniosek, wypełnić go, podpisać, zeskanować i przesłać jako załącznik w formacie PDF lub txt.)

 

Wniosek można również przesłać na  adres:

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. 3 Maja 33
     41 – 200 Sosnowiec

     (decyduje wówczas data wpływu wniosku do urzędu).

 

Informacja i pobieranie wniosków:

     ul. 3 Maja 33
     41 – 200 Sosnowiec
     Parter, pok. 106.

 

Informacja telefoniczna:

32 296 22 07