Działy ds. obsługi klienta


Dział ds. Rodzin

ul. 3 Maja 33, pokój 419, 420, 422, 425

Telefon tel. 32 296 22 73
Telefon tel. 32 296 22 79
Telefon tel. 32 296 22 82
Telefon tel. 32 296 22 83

E-mail email: dr@mopssosnowiec.pl

 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. 3 Maja 33,  pokój 310, 424

Telefon tel. 32 296 22 81
Telefon tel. 32 296 22 46

E-mail email: pieczazastepcza@mopssosnowiec.pl

 

Zespół ds. Usług

ul. 3 Maja 33,  pokój 107, 110, 113, 114, 115, 208

Telefon tel. 32 296 22 90
Telefon tel. 32 296 22 26
Telefon tel. 32 296 23 31
Telefon tel. 32 296 22 70
Telefon tel. 32 296 22 25
Telefon tel.32 296 22 49

E-mail email: dsn@mopssosnowiec.pl

 

Psycholog

Uzgodnienie terminu spotaknia pod numerem tel. Telefon  695 140 835

 

pokój 111 - sprawy związane z bezdomnością

Telefon tel. 32 296 22 48

E-mail email: dub@mopssosnowiec

 

pokój 115 - obsługa DPS

Telefon 32 296 22 91

 

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. 3 Maja 33,  pokój 129

Telefon tel. 32 296 22 30

E-mail email: dps@mopssosnowiec.pl

 

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Sekcja Realizacji Świadczeń

ul. 3 Maja 33,  pokój 413, 414, 415, 416, 417, 418, 23

Telefon tel. 32 296 22 56
Telefon tel. 32 296 22 57
Telefon tel. 32 296 22 58
Telefon tel. 32 296 22 62
Telefon tel. 32 296 22 66
Telefon tel. 32 296 22 44

E-mail email: ds@mopssosnowiec.pl 

 

Sekcje Pomocy Środowiskowej

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 1 (Sekcja "Zagórze")

ul. Szpitalna 1

Telefon tel. 695 140 383

E-mail email: pt1@mopssosnowiec.pl

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 2 (Sekcja "Klimontów")

ul. Dobrzańskiego 99

Telefon tel. 32 296 98 18
Telefon tel. 32 291 89 22

E-mail email: pt2@mopssosnowiec.pl

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 3 (Sekcja "Naftowa")

ul. Naftowa 35

Telefon tel. 32 293 44 36

Telefon tel. 695 140 731

E-mail email: pt3@mopssosnowiec.pl

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 4 (Sekcja "Wawel")

ul. Zamkowa 8a

Telefon tel. 887 997 611

E-mail email: pt4@mopssosnowiec.pl

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 5 (Sekcja "Pogoń")

ul. Hallera 5

Telefon tel. 32 291 21 97

E-mail email: pt5@mopssosnowiec.pl

 

Stanowiska ds. Pierwszego Kontaktu

Stanowiska ds. Pierwszego Kontaktu znajdują się w siedzibach Sekcji Pomocy Środowiskowej

 

Zespół Pracy Socjalnej

ul. 3 Maja 33,  pokój 221

Telefon tel. 32 296 22 21

E-mail email: zps@mopssosnowiec.pl

 

Pracownicy Socjalni

ul. Rzeźnicza 12, 

Telefon tel. 32 292 02 03

E-mail email: zps@mopssosnowiec.pl

  

Wolontariat

ul. Zamkowa 8a

Telefon tel. 785 773 203

E-mail email: wolontariat@mopssosnowiec.pl

 

Sekcja Asysty Rodzinnej

ul. Zamkowa 8b

Telefon tel. 887 033 115

E-mail email: sar@mopssosnowiec.pl

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 ul. Szpitalna 1, 41-200 Sosnowiec

piętro II, pokoje 1-6,

Telefon tel. 669 783 012

email: zppwr@mopssosnowiec.pl

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

ul. 3 Maja 33,  pokój 201, 203, 204, 208-213, 216, 217, 220, 221, 224, 226-228, 330

Telefon tel.695 140 219 - Informacja
Telefon tel. 695 141 484 - Informacja

fax. 32 296 23 33

E-mail email: dsr@mopssosnowiec.pl

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych

ul. 3 Maja 33,  pokój 106 - Informacja

Telefon tel. 32 296 23 40

fax. 32 296 22 07

 

pokój 101

Telefon tel. 32 296 22 17

E-mail email: ddm@mopssosnowiec.pl

- - - - - - -

pokój 102 - Przyjmowanie wniosków

Telefon tel. 32 296 22 64

- - - - - - -

pokój 103 - Wywiady środowiskowe z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatki energetyczne (decyzje, wypłaty)

Telefon tel. 32 296 22 34

- - - - - - -

pokój 105 - Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne (decyzje i wypłaty)

Telefon tel. 32 296 22 85

 

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

ul. 3 Maja 33,  pokój 107 - Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Telefon tel. 32 296 22 71

Telefon tel. 32 296 22 23

E-mail email: zrs@mopssosnowiec.pl

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. 3 Maja 33,  pokój 116 - 123

Telefon tel. 32 296 23 45

fax. 32 296 22 22

E-mail email: pzon@mopssosnowiec.pl

 

Dział ds. Należności

ul. 3 Maja 33, pokój 314, 315

Telefon tel. 32 296 23 48
Telefon tel. 32 296 23 50
Telefon tel. 32 296 23 53

E-mail email: dn@mopssosnowiec.pl

 

Dział Obsługi Kancelaryjnej i Administracyjnej

ul. 3 Maja 33,  pokój 127

Telefon tel. 32 296 22 39

fax. 32 296 22 14

E-mail email: kancelaria@mopssosnowiec.pl

 

Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

ul. 3 Maja 33,  pokój 303, 331

Telefon tel. 32 296 22 68

E-mail email: dfz@mopssosnowiec.pl

 

Psycholog

ul. 3 Maja 33, pokój 214

Telefon tel. 32 296 22 49

 

Radcowie Prawni

ul. 3 Maja 33,  pokój 218, 219

Telefon tel. 32 296 22 60

 

Klub Integracji Społecznej

ul. Stanisława Staszica 62

Telefon tel. 695 140 748,
Telefon tel. 887 032 214

E-mail email: kis@mopssosnowiec.pl