„Architekci pomocy”Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu jest realizatorem projektu pn.: „Architekci pomocy”, dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Okres realizacji projektu:  od 01 października 2023 r. do 30 czerwca 2027 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 398 200,50 zł

PFRON dofinansuje realizację projektu do łącznej wysokości 318 560,40 zł (tj. 80% kosztów kwalifikowalnych projektu)

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.11.2023 r.

Działania realizowane w projekcie dotyczą poniższych zadań:

Poprawy dostępności architektonicznej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poprzez :

 • zakup taśm do kontrastowego oznaczenia drzwi szklanych i schodów
 • zakup i montaż kontrastowych, antypoślizgowych listw wykończeniowych krawędzi schodkowej
 • zakup i montaż tabliczek informujących o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a) dla osób słabowidzących i niewidomych
 • zakup oraz montaż platformy schodowej/podnośnika
 • zakup oraz zamontowanie najazdu/rampy/podjazdu przy wejściach do budynków
 • zakup barierek zewnętrznych umożliwiających skorzystanie z podjazdu/najazdu dla osób z niepełnosprawnością
 • zakup oraz montaż miejsc siedzących wyposażonych w oparcia oraz podłokietniki ułatwiające siadanie i wstawanie osobom z niepełnosprawnością
 • dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • zakup i montaż uchwytów na laski/kule
 • zakup i montaż nakładek informacyjnych na poręcze w alfabecie Braille'a przystosowanych do osób słabowidzących oraz niewidomych

 

Poprawy dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez :

 • zakup abonamentu zapewniającego zdalny dostęp on-line do usługi tłumacza poprzez aplikację celem obsługi osób z dysfunkcją narządu słuchu
 • zakup przenośnej oraz stałej pętli indukcyjnej

 

Zakres dostosowań w ramach projektu dotyczy m.in. dostosowań architektonicznych w budynku głównym MOPS, budynkach użytkowanych przez sekcje terenowe, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Programy Aktywności Lokalnej.

Usługą uruchomioną w wyniku otrzymania dofinansowania będzie usługa zdalnego tłumacza, dedykowana osobom z dysfunkcją narządu słuchu.