szkolenie wyjazdowe dla osób niepełnosprawnychW dniach 06 - 12.06.2014 r., w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku odbyło się szkolenie wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych doświadczających choroby psychicznej w ramach projektu systemowego „Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy/uczestniczki brali udział w zajęciach warsztatowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych w szczególności z zakresu: umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, wzrostu wiary we własne możliwości, określenia poziomu samooceny i samoakceptacji, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Skorzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego, które ukierunkowane było na wypracowanie indywidualnego planu działania, określenie predyspozycji zawodowych oraz wytyczenie ścieżki rozwoju. Zapewnienie zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych indywidualnie do uczestnika pozwoliło na utrzymanie stanu zdrowia osób niepełnosprawnych na optymalnym poziomie zarówno podczas szkolenia jak i w przyszłości. 

W dniach 06 - 12.06.2014 r., w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku odbyło się szkolenie wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych doświadczających choroby psychicznej w ramach projektu systemowego „Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnicy/uczestniczki brali udział w zajęciach warsztatowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych w szczególności z zakresu: umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, wzrostu wiary we własne możliwości, określenia poziomu samooceny i samoakceptacji, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Skorzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego, które ukierunkowane było na wypracowanie indywidualnego planu działania, określenie predyspozycji zawodowych oraz wytyczenie ścieżki rozwoju. Zapewnienie zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych indywidualnie do uczestnika pozwoliło na utrzymanie stanu zdrowia osób niepełnosprawnych na optymalnym poziomie zarówno podczas szkolenia jak i w przyszłości.