Zajęcia edukacyjno - profilaktyczne


belka systemowa.gif

W ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w dniach 28-30 maja 2010 r. organizuje wyjazd terapeutyczno-integracyjny z elementami szkolenia.

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży (w wieku 15-25 lat) uczącej się, korzystającej z pomocy społecznej, zagrożonej wykluczeniem społecznym i wywodzącej się z rodzin, w których dominującym problemem było lub jest uzależnienie od alkoholu.

W wyjeździe weźmie udział dziesięciu pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Celem wyjazdu terapeutyczno-integracyjnego jest zwiększenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zapoczątkowanie pozytywnych zmian związanych z postrzeganiem siebie w relacjach z innymi, poczuciem pewności i stabilizacji emocjonalnej. Sesja wyjazdowa ma pomóc w zbliżeniu do środowiska oferującego wsparcie i przełamywaniu lęku przed konfrontacją z trudnymi i problemowymi sytuacjami życiowymi.

Po powrocie z sesji wyjazdowej uczestnicy będą brać udział w psychoterapii grupowej i indywidualnej.

Ponadto Ośrodek zorganizował dodatkowe wsparcie dla wyżej wymienionej grupy młodzieży w postaci 6-tygodniowego cyklu zajęć edukacyjno-profilaktycznych. Zajęcia prowadzone są od 14 maja br. przez specjalistów pracy socjalnej ds. uzależnień w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Naftowej 35 w Sosnowcu.