Doradztwo zawodowe w projekcie systemowym


belka systemowa.gif

"Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Od 17 maja br. w Klubie Integracji Społecznej MIejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przy ul. Naftowej 35) trwają spotkania uczestników projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" z doradcami zawodowymi.

Doradcy pomagają m.in. w wyborze zawodu i kierunku kształcenia, zaznajamiają ze sposobami nawiązywania kontaktów z pracodawcami oraz prawidłowym przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Młodzież biorąca udział w projekcie zostanie objęta 4 - godzinnym cyklem indywidualnego poradnictwa zawodowego, a pozostali uczestnicy projektu cyklem 3 - godzinnym. Do dyspozycji uczestników pozostaje 4 specjalistów zatrudnionych