Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum


top_projekty.gif

Sprawozdanie z Festynu integracyjnego organizowanego przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego nr 2

W dniu 11.09.2009 pracownicy socjalni Punktu Terenowego nr 2 „Centrum” przy współpracy z prezesem Klubu Sportowego „Budowlani” Panem Marianem Jasińskim zorganizowali Festyn integracyjny dla społeczności lokalnej w związku
z realizowanym Programem Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patronat nad Festynem objął Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski. W imprezie wzięło udział ok. 300 osób.
Dzięki współpracy pracowników MOPS z lokalnymi instytucjami i organizacjami mieszkańcy rejonu „Centrum” wzięli udział w niepowtarzalnym wydarzeniu jakim był Festyn integracyjny.

Festyn swoją obecnością uświetnili:
Pan Zbigniew Szaleniec – senator RP

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Pan Maciej Adamiec i Pan Jacek Palusiński – radni miasta Sosnowca

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Pan Witold Klepacz – poseł RP

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Festyn odbył się dzięki wsparciu i pomocy:
Pracowników i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Fundacji dla Młodych

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Gostkowskiego
w Łazach - klasa wojskowa

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Komendy Miejskiej Policji

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

i maskotki policyjnej - psa Sznupka

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Pracowników i uczestników zajęć z Domu Kultury „Kazimierz”

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum


Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Pracowników i wykonawców z Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury – Zespół taneczny „Skandal”

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Pracowników Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Mieszkańcy mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji:
Malowania twarzy

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Waty cukrowej

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Masażu relaksacyjnego

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Poczęstunku: smacznego bigosu, chleba ze smalcem i ogórkiem

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

W organizacji Festynu pomogli wolontariusze

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Festyn integracyjny prowadziła Pani Bernadeta Lechowicz - Nogaj – wodzirej zabaw bezalkoholowych, która skutecznie zachęcała uczestników do wspólnej zabawy.

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Pani Dyrektor MOPS - Halina Szumska uroczyście rozpoczęła Festyn integracyjny, powitała zaproszonych gości, wręczyła podziękowania liderom społeczności lokalnej oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację naszej imprezy.

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Każdy z uczestników Festynu mógł wziąć udział w licznych konkursach i zabawach

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Każdy miał swoją szansę na sukces

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum
Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum
Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum
Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum 
Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Mieszkańcom wspólną zabawę umilał

Zespół „IKAR”

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum

Tak się bawiliśmy

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum
Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum
Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum


Nad bezpieczeństwem czuwał Dzielnicowy z II Komisariatu Policji

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum


Pamiątkowe zdjęcia

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum


Pożegnalna zabawa

Sprawozdanie z Festynu - PT2 Centrum


Do zobaczenia za rok!!!