Punkt Informacji Obywatelskiej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje, że od kwietnia 2011 r. wznowiona została działalność Punktów Informacji Obywatelskiej (PIO) utworzonych w ramach Programów Aktywności Lokalnej w projekcie systemowym "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W PIO z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i socjalnych  mogą skorzystać wszyscy  mieszkańcy Sosnowca  którzy:
- potrzebują informacji na temat swoich praw i obowiązków,
- nie wiedzą, jak skutecznie bronić swoich praw,
- chcą dowiedzieć się, gdzie i do kogo mogą zwrócić się o pomoc,
- nie wiedzą, jak załatwić sprawy urzędowe.
Ponadto pracownicy socjalni prowadzący PIO udzielają wsparcia mieszkańcom w rozwiązywaniu trudności występujących w miejscu zamieszkania.

Porady udzielane są w każdy czwartek i piątek w godzinach od 15:30 do 17:30 w następujących punktach:

Punkt Informacji Obywatelskiej
przy Punkcie Terenowym Nr 2

ul. Mościckiego 14
pokój 312, III piętro
Tel: (32) 368-06-20, 368-06-05

Punkt Informacji Obywatelskiej
przy Punkcie Terenowym Nr 4 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy)

ul. Rzeźnicza 12
pokój 403, IV piętro
Tel/fax: (32) 299-55-51

Punkt Informacji Obywatelskiej
przy Punkcie Terenowym Nr 5 (w budynku Przchodni Rejonowej nr 5)

ul. Hallera 5
pokój 32, I piętro
Tel/fax: (32) 291-21-97