Czym jest rodzina zastępcza?


 

 Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Pełni swoje funkcje czasowo tzn. dziecko może wrócić do rodziny biologicznej, bądź zostać umieszczone w rodzinie adopcyjnej, albo też pozostać w rodzinie zastępczej do 18 roku życia.

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc finansową oraz merytoryczną w pełnieniu funkcji wychowawczej.

Dzielą się na spokrewnione, niezawodowe i zawodowe. 

Rodzina zastępcza pamięta, że dzieci potrzebują również utrzymywania więzi z własną rodziną biologiczną, kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

O ustanowieniu rodziny zastępczej decyduje sąd rodzinny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

dziewczynka.jpg