Jarmark świąteczny


 

belka systemowa.gif

Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W dniach od 16-18.12.2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wziął udział w Jarmarku

Świątecznym organizowanym przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Pani Teresa

Pajzler-Kornalska, uczestniczka projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” w

2008 roku, ukończyła kurs „Konserwator terenów zieleni + florystyka + kasa fiskalna”.

Podczas imprezy miała możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności wystawiając własnoręcznie

przygotowane stroiki i ozdoby świąteczne. Jarmark był doskonałą okazją do promocji projektu, gdyż pośród

choinek i drewnianych domków stanął namiot zakupiony w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

P1020104-minipx.jpg