Punkt Informacji Obywatelskiej


belka systemowa.gif

Punkty Informacji Obywatelskiej (PIO) utworzone w ramach Programów Aktywności Lokalnej w projekcie systemowym "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" oferują bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz socjalne. W PIO z bezpłatnych porad mogą skorzystać wszyscy  mieszkańcy Sosnowca, którzy:
- potrzebują informacji na temat swoich praw i obowiązków,
- nie wiedzą, jak skutecznie bronić swoich praw,
- chcą dowiedzieć się, gdzie i do kogo mogą zwrócić się o pomoc,
- nie wiedzą, jak załatwić sprawy urzędowe.
Ponadto pracownicy socjalni prowadzący PIO udzielają wsparcia mieszkańcóm w rozwiązywaniu trudności występujących w miejscu zamieszkania.

Porady udzielane są w każdą środę, czwartek i piątek w godzinach od 15:30 do 17:30 w następujących punktach:

Punkt Informacji Obywatelskiej
przy Punkcie Terenowym Nr 2
ul. Mościckiego 14
pokój 326, III piętro
Tel: (32) 368-06-20, 368-06-05

Punkt Informacji Obywatelskiej
przy Punkcie Terenowym Nr 4 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy)
ul. Rzeźnicza 12
pokój 403, IV piętro
Tel/fax: (32) 299-55-51

Punkt Informacji Obywatelskiej
przy Punkcie Terenowym Nr 5 (w budynku Przchodni Rejonowej nr 5)
ul. Hallera 5
pokój 32, I piętro
Tel/fax: (32) 291-21-97