Punkt Terenowy nr 4


 

gfx/files/92947c18b6566caef92c81ab69a35ed1.jpg

 

 

 


Spotkania opłatkowe w PAL


W dniach 11.12.2017 r. – 14.12.2017 r. odbyły się spotkania opłatkowe dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Pogoń”, „Centrum”, „Wawel” i „Milowice” i osób z ich otoczenia.  Programy realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania rozpoczęły się od złożenia życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i wspólnego kolędowania. Na stole nie zabrakło wigilijnych potraw, przygotowanych również przez uczestników PAL: czerwonego barszczu z pasztecikami, śledzi i ciasta. Celem spotkań była integracja środowiska lokalnego, kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz symboliczne przełamanie barier społecznych i poczucia osamotnienia. Życzymy wszystkim uczestnikom i partnerom Programów Aktywności Lokalnej spokojnych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

wawel 4-minipx.jpgwawel 2-minipx.jpgwawel 3-minipx.jpg

 


 

Gadu Gadu z Mikołajem


W dniu 04.12.2017 r. w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbyła się zabawa Mikołajkowa dla dzieci stanowiących otoczenie uczestników Programów Aktywności Lokalnych realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorzy przygotowali dla nich wiele niespodzianek: warsztaty tańca Break Dance, zabawy ruchowe i konkursy oraz poczęstunek. Dzieci nie tylko poznały tradycję związaną ze Świętym Mikołajem,  ale przede wszystkim spotkały się z nim osobiście. Każde dziecko mogło porozmawiać ze Świętym Mikołajem, opowiedzieć mu o swoich marzeniach oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Tego magicznego wieczoru każde dziecko otrzymało od Świętego Mikołaja upominek. Rozdano także dzieciom nagrody za konkursy, w tym na najładniejszy strój mikołajkowy oraz taniec. Dzieci przygotowały również niespodziankę dla Świętego Mikołaja: zaprezentowały swoje talenty muzyczne, recytatorskie i taneczne. Celem spotkania była integracja środowiska lokalnego oraz pielęgnowanie tradycji.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i partnerom: Panu Michałowi Góralowi Dyrektorowi Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, Panu Michałowi Batog właścicielowi Pączkarni Tradycyjnej „Dobrze Nadziane”, Panu Tomaszowi Molus Menagerowi Pizzerii „Dominium” w Sosnowcu, Panu Janowi Kulig Właścicielowi Restauracji MC Donald  oraz pracownikom Fundacji Młodzież. p
l


DSC02062-minipx.jpgDSC02080-minipx.jpgDSC02088-minipx.jpgDSC02076-minipx.jpg


Jesień z pasją i kulturą

 

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” miesiąc listopad rozpoczęli wyjściem edukacyjno-integracyjnym do Teatru Rozrywki w Chorzowie, gdzie obejrzeli musical Mela Brooksa pt. „Producenci”. Kolejnym wydarzeniem kulturalnym był wieczór poezji Pani Sylwii Jaskólskiej – uczestniczki Programu. Towarzyszyła jej Pani Klaudia Szczepanik absolwentka szkoły muzycznej, która uświetniła spotkanie swoim śpiewem i grą na gitarze. Najmłodsi przygotowali kartki świąteczne dla podopiecznych Hospicjum Św. Tomasza w Sosnowcu oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Zajęcia miały na celu uwrażliwienie dzieci na pomoc chorym i potrzebującym oraz okazywanie szacunku osobom starszym. Zwieńczeniem listopadowych wydarzeń była zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży, która dzięki wróżbom i czarom stała się wieczorem magii. Miesiąc listopad obfitował w twórcze i inspirujące przeżycia oraz cenne wartości edukacyjne. Program Aktywności Lokalnej „Wawel” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DSC01864-minipx.jpgDSC01912-minipx.jpgDSC01883-minipx.jpgDSC01858-minipx.jpg20171125_110135-minipx.jpg20171125_110449-minipx.jpg

 

 


 

 

Warsztaty dla mieszkańców „Działa-my lokalnie”

W ramach działalności sosnowieckich Programów Aktywności Lokalnej w okresie od 28.08.2017 r. do 31.10.2017 r. odbył się cykl zajęć edukacyjno-integracyjnych pn. „Działa-my lokalnie”. Warsztaty skierowane były do mieszkańców i miały na celu m.in. przedstawienie różnych form aktywizacji społecznej, wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej oraz rozwijanie potencjału do podejmowania działań i rozwiazywania problemów występujących w miejscu zamieszkania. Spotkania poprowadzone zostały przez specjalistów z katowickiego Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, którzy są praktykami i na co dzień rozbudzają potencjał do działania wśród społeczności lokalnych. W każdej z dzielnic: „Milowice”, „Pogoń”, „Wawel”, „Centrum” objętych Programem Aktywności Lokalnej odbyło się pięć spotkań, w ramach których poruszano tematykę związaną z formowaniem się grup w ramach społeczności, partnerstwach przy podejmowaniu inicjatyw obywatelskich, a także identyfikacji problemów i tworzeniu pewnego rodzaju diagnozy własnej społeczności lokalnej przez jej mieszkańców. Warsztaty zakończyły się projektami stworzonymi przez samych uczestników - członków społeczności lokalnych. W związku z tym, że każda dzielnica różni się od siebie, a mieszkańcy zmagają się z odmiennymi problemami, inicjatywy uczestników spotkań są różnorakie:
-„Milowice”: W spotkaniach wzięli udział mieszkańcy dzielnicy oraz partnerzy PAL (przedstawiciele Policji i Administracji Domów Mieszkalnych). Efektem prowadzonych zajęć jest zorganizowanie Barbórki przy szerokim udziale partnerów lokalnych na terenie parafii pw. Św. Brata Alberta w Sosnowcu. Uroczystości będzie towarzyszyć wystawa pamiątek górniczych. Celem inicjatywy jest pielęgnowanie tradycji związanej z górnictwem oraz integracja społeczności lokalnej.
- „Pogoń”: W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy, wśród nich liderzy społeczni. Zajęcia skupiały się w obszarze problemów występujących przy ul. Lwowskiej oraz przywiązania i odpowiedzialności za  „Klub dla Mieszkańców Pogoń”. Uczestnicy nabyli wiedzę jak tworzyć małe projekty, a pierwszym z nich będzie pomalowanie Klubu, do którego uczęszcza wielu z nich.
-„Wawel”: W spotkaniach uczestniczyli przede wszystkim mieszkańcy, członkowie Rady Dzielnicy Niwka i przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywny Senior. Mieszkańcy wspominali miejsca w dzielnicy  uznane za historyczne, a obecnie zaniedbane i niedostępne. Efektem prowadzonych zajęć było zorganizowanie spaceru historycznym szlakiem z przewodnikiem - Panem Stanisławem Czekalskim do Trójkąta Trzech Cesarzy - miejsca styku różnych kultur. Efektem warsztatów było zachęcenie mieszkańców do poznania i pielęgnowania historii regionu.
- „Centrum”: W spotkaniach uczestniczyli członkowie grupy samopomocowej i osoby z ich otoczenia oraz mieszkańcy śródmieścia. Uczestnicy spotkań poznali zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i fundacji. Zwieńczeniem cyklu zajęć była wizyta studyjna w Fundacji „Młodzież kropka pl” i rozmowa z jej założycielkami. Uczestnicy zajęć podnieśli swoją wiedzę na temat podmiotów ekonomii społecznej, a przede wszystkim motywację do własnego rozwoju.
Udział w warsztatach przyczynił się do wzrostu motywacji prospołecznej mieszkańców, poczucia przynależności do społeczności lokalnej oraz potencjału do podejmowania działań w miejscu zamieszkania.
Programy Aktywności Lokalnej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20170901_163818-minipx.jpgDSC01686-minipx.jpg20171010_153155-minipx.jpg


Wernisaż prac plastycznych uczestników warsztatów technik artystycznych i rękodzieła w ramach PAL

W dniu 23 października w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Gospodarczej 32 w Sosnowcu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac wykonanych przez uczestników zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła. Zajęcia prowadzone były pod kierunkiem animatora działań plastycznych Pani Katarzyny Zając w ramach Programów Aktywności Lokalnej  „Pogoń”, „Centrum”, „Wawel” i „Milowice”. Podczas zajęć wykorzystano różnorodność technik plastycznych m.in.: malarstwo na szkle i drewnie, decoupage, filcowanie, papieroplastykę. Udział w zajęciach pozwolił uczestnikom rozwinąć wrażliwość estetyczną, podnieść motywację do rozwoju osobistego i wiarę we własne możliwości. Kunszt wykonania, pomysłowość oraz niezwykła wyobraźnia uczestników zostały docenione przez licznie zgromadzonych gości. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Pan Wilhelm Zych Przewodniczący Rady Miasta Sosnowca oraz Pan prof. Marek Barański Doradca Prezydenta Miasta Sosnowca, którzy gratulowali wszystkim twórcom oraz życzyli dalszych sukcesów w poszukiwaniu nowych środków wyrazu. W wystąpieniach podkreślano wagę wspólnych działań prowadzonych w ramach Programów Aktywności Lokalnej, zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym. Miłym akcentem  na zakończenie części oficjalnej było wręczenie dyplomów dla uczestników zajęć zgromadzonych na wystawie.
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom wystawy – Pani Monice Kozłowskiej Kierownik Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z pracownikami za pomoc i zaangażowanie w jej przygotowanie. Wystawę będzie można oglądać  do 18 listopada. Serdecznie zapraszamy!
Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

DSC01725-minipx.jpgDSC01739-minipx.jpg

DSC01755-minipx.jpgDSC01740-minipx.jpg

DSC01722-minipx.jpgDSC01724-minipx.jpg


Śladami historii Zagłębia – Trójkąt Trzech Cesarzy


W środę 18 października  uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” i osoby z ich otoczenia wzięli udział w kolejnym spotkaniu prowadzonym przez przedstawicieli  Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic, którego celem była m.in. edukacja w zakresie tożsamości lokalnej.  Spotkanie rozpoczął marsz do Trójkąta Trzech Cesarzy, o historii którego opowiedział Pan Stanisław Czekalski - prezes sosnowieckiego oddziału PTTK, autor śródmiejskiego szlaku krajoznawczego i przewodników po mieście oraz Pani Sylwia Jaskólska – uczestniczka projektu, która od kilku lat interesuje się historią Sosnowca. Na zakończenie z inicjatywy uczestników spotkania odbyło się ognisko, które było okazją do integracji, wymiany doświadczeń oraz rozmów o wspólnych działaniach na rzecz dzielnicy Niwka.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i lekcję historii podaną w ciekawy i przystępny sposób. Program Aktywności Lokalnej „Wawel” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.DSC01669-minipx.jpgDSC01685-minipx.jpgDSC01696-minipx.jpg


 

Wystawa prac plastycznych

W dniu 23 października 2017 roku o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu przy ulicy Gospodarczej 32 (pawilon) odbędzie się wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Pogoń”, „Milowice”, „Wawel” oraz „Centrum” i osoby z ich otoczenia pod kierunkiem Pani Katarzyny Zając animatorki działań plastycznych. Wystawa jest efektem wielomiesięcznej pracy uczestników zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła, podczas których wykonali „małe arcydzieła” różnymi technikami plastycznymi: decoupage, malowanie na szkle, prace z filcu czy papieru. Wystawę można oglądać do 18.11.2017 r. w godzinach pracy Biblioteki – serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!
Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.  


Plakat A4-1.jpg


Na styku wielu kultur – Trójkąt Trzech Cesarzy. Śladami historii dzielnicy Niwka.

W środę 18 października w godzinach od 15.00 do 19.00 w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” przy ulicy Tuwima 8 (teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Osada” w Sosnowcu) odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic.  Celem zajęć jest edukacja w zakresie tożsamości lokalnej, ról społecznych w środowisku oraz zintegrowanie społeczności lokalnych. W spotkaniu udział weźmie Pan Stanisław Czekalski oraz członkowie Rady Dzielnicy Niwka, którzy od wielu lat zajmują się tematyką rozwoju dzielnicy. Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane podejmowaniem wspólnych działań na rzecz dzielnicy Niwka do udziału w marszu do Trójkąta Trzech Cesarzy, poznania historii miejsca styku wielu kultur. Na zakończenie spotkania odbędzie się ognisko i poczęstunek. Zajęcia odbywają się w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20171011_150438-minipx.jpg20171011_150458-minipx.jpg


IV Festiwal Karaoke 2017r -  Śpiewać każdy może

W dniu 15 września uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych wraz z otoczeniem  na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Salve”  wzięli udział  w IV Festiwalu Karaoke dla osób niepełnosprawnych. Zwieńczeniem występów był koncert Michała Wiśniewskiego- lidera zespołu „Ich troje”. Spotkanie z wokalistą pokazało, że warto walczyć ze swoimi słabościami i pokonywać trudności w codziennym życiu, w tym związane z niepełnosprawnością. Koncert był okazją do integracji uczestników i wspólnej zabawy.
Program Aktywności Lokalnej realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.


20170915_123927-minipx.jpg20170915_124450-minipx.jpg20170915_100947-minipx.jpg


Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wakacje to czas odpoczynku i zabawy, ale również nauki, o czym przekonały się dzieci stanowiące otoczenie uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Milowice”, „Pogoń”, „Centrum” i „Wawel” biorące udział w okresie od 20.07.2017 r. do 31.08.2017 r. w zajęciach integracyjno-edukacyjnych pn. ”Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży” prowadzonych przez Fundację Młodzież.pl w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 6. W trakcie zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne, szkatułki na drobiazgi, łapacze snów, bransoletki oraz szyły zabawne maskotki ze skarpetek. Nie zabrakło zabaw ruchowych i rozgrywek przy grach planszowych. Największą radość sprawiała jednak wszystkim praca długopisami 3 D, dzięki którym można było wyczarować różowe okulary, żółty rower czy kolorowego motyla. W trakcie wizyty w pokoju zagadek Let Me Out dzieci dowiedziały się jak ważne jest współdziałanie, pomaganie sobie i  współpraca. Zwieńczeniem wakacyjnego projektu Fundacji była wystawa wykonanych podczas zajęć prac, którymi uczestnicy zajęć mogli się pochwalić przed bliskimi i przyjaciółmi. Dziękujemy pracownikom Fundacji Młodzież.pl za współpracę, a dzieciom życzymy udanego powrotu do szkoły.

DSCN0764-minipx.jpgDSCN0742-minipx.jpgDSCN0760-minipx.jpgDSCN0743-minipx.jpgDSCN0832-minipx.jpgDSCN0751-minipx.jpgDSCN0767-minipx.jpg20170828_095648-minipx.jpg


Wakacyjne przystanki w PAL „Wawel”


Sierpień w Programie Aktywności Lokalnej „Wawel” poświęcony jest głównie dzieciom i młodzieży stanowiących otoczenie grup samopomocowych dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Zorganizowano dla nich wiele spotkań profilaktyczno - edukacyjnych i integracyjnych. Upalne dni sprzyjały zabawie na basenie, gdzie dzieci podczas spotkania z ratownikiem poznały zasady bezpiecznych zachowań nad wodą. Kolejną propozycją spędzenia czasu wolnego jest udział w „Warsztatach letnich dla dzieci i młodzieży” realizowanych przez Fundację Młodzież kropka pl. Niecodzienną atrakcją okazała się wizyta w  Zajezdni Tramwajowej w Będzinie. Dzieci mogły usiąść w kabinie motorniczego, poznać jego pracę,  posłuchać ciekawostek związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w tramwajach. Ważnym wydarzeniem mijającego miesiąca były spotkania z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji na temat zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi.

Sierpień w PAL „Wawel” upływa również na „zadamawianiu się” w  nowej siedzibie przy ulicy Tuwima 8.  Uczestnicy z własnej inicjatywy zadbali o wygląd ogródka: posadzili kwiaty i zrobili ławkę angażując się tym samym w przygotowania do Festynu Integracyjnego, który odbędzie się 18.09.2017 r. Program Aktywności Lokalnej „Wawel” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

IMG_20170816_111826-minipx.jpg20170809_144438-minipx.jpg20170809_143413-minipx.jpgIMG_20170816_100430-minipx.jpg


Nowa siedziba PAL „Wawel”

Program Aktywności Lokalnej (PAL) „Wawel” realizowany w rejonie pracy socjalnej Punktu Terenowego Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od miesiąca lipca 2017 r ma nową siedzibę przy ulicy Tuwima 8 w Sosnowcu (budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „Osada”).

Celem Programu jest poprawa funkcjonowania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej, zwiększenie aktywności w rozwiazywaniu problemów występujących w miejscu zamieszkania. Działania kierowane są do osób bezrobotnych i  niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. W miesiącu sierpniu zaplanowano zajęcia profilaktyczno-edukacyjne ze specjalistami: dietetykiem, trenerem zdrowia oraz animatorem działań plastycznych. Dzieci i młodzież mogą aktywnie spędzić czas biorąc udział w zajęciach edukacyjnych, warsztatach plastycznych oraz wyjściach integracyjnych. Zapraszamy również opiekunów osób niepełnosprawnych na spotkania grupy samopomocowej, zajęcia edukacyjne oraz integracyjne dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program Aktywności Lokalnej „Wawel” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Serdecznie zapraszamy!

20170731_153859-minipx.jpg20170724_110851-minipx.jpg20170724_110841-minipx.jpg20170726_144710-minipx.jpg


 

„Dzień dobry lato” - wyjazd integracyjny do Parku Etnograficznego w Chorzowie


W dniach 27 czerwca 2017 r. oraz 29 czerwca 2017r. uczestnicy Programów Aktywności Lokalnej „Wawel” i „Centrum” wraz z rodzinami i osobami ze swojego otoczenia oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych  wzięli udział w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do Parku Etnograficznego w Chorzowie. Skansen to szczególne miejsce, pełne historii śląskiej i wspomnień dawnej wsi. W osadach można zobaczyć jak kiedyś żyli chłopi i jak ciężką była praca całych rodzin w gospodarstwie.  Najmłodszych uczestników wyjazdu szczególnie zainteresował pokaz wyrabiania mąki i przędzenia wełny. Najciekawszym miejscem okazał się stary budynek szkoły, gdzie dzieci nie tylko siedziały w niespotykanych dla nich ławkach ale także klęczały na grochu, który niegdyś dla ich rówieśników był formą kary za nieposłuszeństwo. Starsi z rozrzewnieniem wspominali domy rodzinne, które często przypominały te prezentowane w skansenie. Stabilność i silne więzi rodzinne społeczności wiejskich dawały im oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Być może zatem właśnie spotkanie z historią stanie się inspiracją dla wszystkich uczestników wyjazdu, nauczy ich by budować nowe więzi społeczne oparte na szacunku i wsparciu gdyż, jak wynika z doświadczenia tylko współpraca i wzajemna pomoc czyni społeczeństwo silnym i mądrym. Na zakończenie spotkania odbyło się ognisko z pieczoną kiełbasą, a po nim gry i zabawy dla najmłodszych. Wyjazd zorganizowany został w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

20170627_120517-minipx.jpg20170627_103333-minipx.jpg20170627_105641-minipx.jpg

 


 

Zakład Aktywności Zawodowej, Zabrze - nowe możliwości


W dniu 16 maja 2017 r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych brali udział w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym do Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) Fundacji „Dzieci – Nadzieja”  w Zabrzu. Placówka powstała w 2003 r, obecnie zatrudnia ponad 100 osób  z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Jest to największy ZAZ w Polsce, który poza działalnością gospodarczą (introligatorską, poligraficzną, krawiecką) prowadzi także rehabilitację pracowników przy jednoczesnej nauce zawodu. Celem projektu realizowanego przez ZAZ jest zwiększenie potencjału społeczno- zawodowego osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy bądź  w przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy wyjazdu podczas spotkania z Dyrektorem  Panem Zbigniewem Nowakowskim, kierownikami oraz pracownikami otrzymali informację na temat funkcjonowania placówki, zwiedzili poszczególne pracownie zakładu, otrzymali szereg niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Celem wyjazdu była nie tylko integracja uczestników grupy, ale także wzmocnienie więzi społecznych, wskazanie możliwości dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz pobudzenie aktywności zawodowej. Program Aktywności Lokalnej realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

20170516_105723-minipx.jpg20170516_110432-minipx.jpg20170516_114452-minipx.jpg


Wyjazd edukacyjno-integracyjny do Kopalni Guido w Zabrzu

W dniach 28 – 29 kwietnia 2017 r. uczestnicy sosnowieckich Programów Aktywności Lokalnej i osoby z ich otoczenia wzięli udział w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym do Kopalni Guido w Zabrzu. Zwiedzający obejrzeli wystawę maszyn górniczych, mieli możliwość przekonać się jak wygląda dzień pracy górnika i w jaki sposób wydobywa się węgiel. Największą atrakcją był przejazd elektryczną kolejką podwieszaną. Inicjatywa ta miała na celu wyrównanie dostępu do oferty kulturalnej oraz motywowanie uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań. Celem wyjazdu było również kultywowanie tradycji górniczej tak mocno obecnej w życiu mieszkańców Sosnowca.
Wyjazd odbył się w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

wawel2-minipx.jpgwawel1-minipx.jpg


Marzec- święto wiosny i kobiet

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” i osoby z ich otoczenia  w miesiącu marcu brali udział w wielu ciekawych wydarzeniach. Z okazji pierwszego dnia wiosny, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Aktywny senior” oraz dziećmi z Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Sosnowcu, pożegnali zimę topiąc Marzannę. „Dzień kobiet” Panie świętowały w Środowiskowym Domu Samopomocy „Salve”, gdzie podczas warsztatów plastycznych wykonały z bibuły bukiety kwiatów. Uczestniczki PAL spotkały się również z kosmetologami firmy „Avon”, od których nie tylko otrzymały podarunki w postaci kosmetyków, ale także uczyły się wykonywania makijażu, kreowania własnego wizerunku, w tym pracowniczego. Ponadto rozpoczęły się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne ze specjalistami: dietetykiem, trenerem zdrowia oraz animatorem działań plastycznych. Celem Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego jest aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników i osób z ich otoczenia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

 

Wiosna (1)-minipx.jpgWiosna (3)-minipx.jpgWiosna (2)-minipx.jpg

 


 

„Walentynkowa Moc Przebojów”- Przyjaźń podaj dalej

W dniu 14 lutego 2017 r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” dla osób niepełnosprawnych oraz osoby z ich otoczenia brali udział w spotkaniu walentynkowym zorganizowanym przez Panią Justynę Karaś Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Salve”.
Celem spotkania była integracja osób niepełnosprawnych, podniesienie ich umiejętności społecznych, zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Spotkanie odbyło się w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

walentynki (3)-minipx.jpgwalentynki (2)-minipx.jpgwalentynki (1)-minipx.jpg


Karnawał w Programie Aktywności Lokalnej w Sosnowcu


Tegoroczny karnawał w ramach Programów Aktywności Lokalnej był  kolorowy i pełen radości.  W ostatnim tygodniu stycznia odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z otoczenia uczestników PAL „Pogoń”, „Wawel” i „Milowice”. Przygotowano dla nich wiele atrakcji: konkursy, między innymi na najpiękniejsze przebranie karnawałowe, słodki poczęstunek, kącik malowania buzi oraz upominki. 2 lutego 2017 r. w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza Art Cafe w Sosnowcu odbyła się zabawa karnawałowa z muzyką na żywo dla seniorów, którzy po raz kolejny pokazali, że nie brak im optymizmu, radości i pogody ducha. W trakcie zabawy wybrano Króla i Królową, którzy we wspólnym tańcu zademonstrowali swój kunszt taneczny. Mamy nadzieję, że zabawa karnawałowa stanie się tradycją Programów Aktywności Lokalnej, które realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

DSC04329-minipx.jpgP2020295-minipx.jpgDSC04306-minipx.jpgDSC04312-minipx.jpg


Spotkania opłatkowe

W miesiącu grudniu odbyły się spotkania opłatkowe  grup samopomocowych dla osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Wawel’. Spotkania uświetnili swoją obecnością goście, którzy wspierali nasze działania: Pan Jan Bosak Radny Miasta Sosnowca, Pan Ireneusz Świerkot Prezes Stowarzyszenia Seniorów, Pani Anna Rykała Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, Pani Justyna Karaś Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Salve” w Sosnowcu. Spotkania zgodnie z tradycją rozpoczęły się od złożenia sobie życzeń i symbolicznego podzielenia się opłatkiem. Nie zabrakło potraw wigilijnych, kolęd i zapachu choinki. Uczestnicy grup wraz z przybyłymi gośćmi dzielili się wspomnieniami świąt i tradycji z domów rodzinnych, opowiadali o marzeniach i pasjach. Składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę. Życzymy wszystkim spokojnych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

DSC01324-minipx.jpgDSC01342-minipx.jpgDSC01292-minipx.jpg

 


Kraina Świętego Mikołaja

W dniu 10 grudnia 2016 r. w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się wyjazd edukacyjno-integracyjny do Parku Świętego Mikołaja w Zatorze dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej i osób z ich otoczenia. Dzieci z radością odkrywały niespodzianki, jakie czekały na nie w Parku: domki bajek, plac zabaw, diabelski młyn, zjeżdżalnia i lodowisko. Największą atrakcją było spotkanie ze Świętym Mikołajem i pamiątkowe zdjęcie. Wielu emocji dostarczył także pokaz magii i iluzji. Na zakończenie uczestnicy podziwiali Paradę Bajek, której przewodniczył Święty Mikołaj. Celem spotkania była integracja uczestników Programów Aktywności Lokalnej i ich rodzin oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

 

DSC01244-minipx.jpgDSC01233-minipx.jpgDSC01249-minipx.jpgDSC01271-minipx.jpg


Andrzejkowe Czary - Mary

W dniu 30 listopada w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 9 odbył się zaczarowany wieczór wróżb Andrzejkowych, w którym udział wzięli uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” oraz osoby z ich otoczenia.  Spotkanie miało charakter edukacyjno-integracyjny. Całą zabawę uświetniło przybycie cyganki oraz „wróżki”, która przepowiadała uczestnikom ich przyszłość w nadchodzącym 2017 roku. Celem spotkania było kultywowanie tradycji Andrzejkowych oraz integracja międzypokoleniowa. Spotkanie było również motywacją do aktywnego spędzania czasu wolnego

 

DSC01202-minipx.jpgDSC01161-minipx.jpgDSC01191-minipx.jpg

 


 

Mądry człowiek - silny człowiek

W listopadzie 2016 r. uczestnicy grup samopomocowych dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” biorąc udział w zajęciach o charakterze edukacyjnym z trenerem zdrowia, trenerem budżetu i specjalistką stylizacji i wizażu mieli możliwość zdobyć nowe umiejętności społeczne, przydatne również na rynku pracy.
Podczas zajęć z trenerem pierwszej pomocy nabyli wiedzę  z zakresu bezpiecznych zachowań  w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dzieci i osób dorosłych. Omówione zostały m.in. zagadnienia udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej i dziecka oraz zadławienia, postępowania w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa. Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania ze specjalistą stylizacji i wizażu z zakresu kreowania własnego wizerunku, w tym pracowniczego. Celem zajęć było podniesienie poczucia własnej wartości u uczestników zajęć, nabycie umiejętności doboru odpowiedniej garderoby, fryzury, makijażu podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w pracy zawodowej. Ciekawym spotkaniem były także zajęcia z trenerem budżetu. Prowadząca edukowała grupy w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi, praw konsumenta oraz przestrzegała przed zadłużaniem się w instytucjach finansowych oferujących szybkie i łatwe pożyczki. Celem warsztatów było wskazanie osobom bezrobotnym oraz niepełnosprawnym jak w łatwy sposób można zarządzać domowym budżetem.
Wszystkie zajęcia przyczyniły się do większej integracji uczestników, nabycia nowych umiejętności społecznych i podniesienia motywacji do dalszego rozwoju osobistego.

DSC01102-minipx.jpgDSC00971-minipx.jpg


Wystawa prac plastycznych


W dniu 24 października 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu przy ulicy Piłsudskiego 27 odbyła się wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Pogoń”, „Milowice”, „Wawel” oraz „Centrum” i osoby z ich otoczenia pod kierunkiem Pani Katarzyny Zając animatorki działań plastycznych. Wystawa jest efektem wielomiesięcznej pracy uczestników zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła, podczas których wykonali „małe arcydzieła’ różnymi technikami plastycznymi: decoupage, malowanie na szkle, prace z filcu czy papieru. Udział w zajęciach pozwolił nabyć nowe umiejętności, podnieść poczucie wartości a także rozwijać zainteresowania. Wystawę można oglądać do 18.11.2016 r. w godzinach pracy Biblioteki – serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny

 

 

 

DSC00995-minipx.jpgDSC00998-minipx.jpgDSC00979-minipx.jpgDSC04019-minipx.jpg

 


 

 

Sosnowieckie Dni Seniora – integracja międzypokoleniowa

W dniach 1 i 2 października 2016 r. uczestnicy Programów Aktywności Lokalnej „Wawel”, „Milowice” „Pogoń” i osoby z ich otoczenia brali udział w Sosnowieckich Dniach Seniora.
Spotkanie rozpoczęło się od barwnego przemarszu w kapeluszach spod Urzędu Miejskiego do Parku Sieleckiego. Uczestnicy Programów Aktywności Lokalnej podczas zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła  samodzielnie wykonali kapelusze na tą okazję. W programie były  występy artystyczne, pokazy walk, zumba, turnieje szachowe i boulle. Przy stoiskach tematycznych można było  zasięgnąć informacji na temat profilaktyki zdrowia, turnusów rehabilitacyjnych oraz poznać ofertę edukacyjną skierowaną do seniorów.  Międzypokoleniowe spotkanie miało na celu przede wszystkim wspólną zabawę, bycie razem i wskazanie innym, że seniorzy mogą prowadzić aktywne życie i realizować swoje marzenia.
W organizację Sosnowieckich Dni Seniora aktywnie włączył się również Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który podczas dwudniowej imprezy pomagał w przygotowaniach i zapewnił  wiele atrakcji. Wolontariusze kolejny raz udowodnili, że pomaganie ma sens, a uśmiech i życzliwość to najlepsza „zapłata”.

 

marsz kolorowych kapeluszy-minipx.jpgSAM_0032-minipx.jpgSAM_0020-minipx.jpg

SAM_0011-minipx.jpgann-minipx.jpgSAM_0043-minipx.jpg

 

 

 


Szlakiem Orlich Gniazd

W dniu 03 października uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” brali udział w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym do Parku Miniatur w Ogrodzieńcu. Celem wyjazdu było nie tylko poznanie historii zamków Jury Krakowsko- Częstochowskiej, ale również integracja uczestników, zachęcenie do rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego. Palowicze mieli możliwość uczestniczyć w „mini warsztatach” fotograficznych – samodzielnie wykonywali fotografie przyrody i obiektów, które wzbudziły u nich największe emocje.
Spotkanie przyczyniło się do podniesienia samooceny uczestników i wiary we własne możliwości.

 

DSC00854-minipx.jpgDSC00834-minipx.jpgDSC00785-minipx.jpg


Podróże kulturalne

W ubiegłym tygodniu uczestnicy grup samopomocowych Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych, jakie miały miejsce w naszym mieście.  14 września spotkali się w Galerii Extravagance, by wspólnie obejrzeć fotografie Michała Radki, znanego paralotniarza, który wykonuje zdjęcia naszego regionu z powietrza. Wśród wielu prezentowanych na zdjęciach obiektów znalazły się m.in. Zbiorniki wodne w Dąbrowie Górniczej, geosfera w Jaworznie, zamek Sielecki w Sosnowcu czy zamek w Bobolicach. Spotkanie z autorem zdjęć, rozmowa o jego pasji były okazją aby uczestnicy grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych zwiększyli wiarę we własne możliwości i motywację do rozwoju osobistego.
W dniu 15 września odbyło się spotkanie literackie z Panią Janiną Kapuścik - autorką powieści „Miłość Basi”, „Robert i Izabela”, których akcja dzieje się w Sosnowcu. Uczestnicy  zapoznali się z twórczością Pani Janiny, na którą oprócz prozy, składają się także wiersze oraz krótkie limeryki. Autorka wspominała swoje młode lata spędzone w Sosnowcu. W tle wyświetlano prywatne zdjęcia Pani Janiny oraz fotografie miasta z lat PRL, co wywołało ogromne wzruszenie wśród gości. Spotkanie było niecodzienną  lekcją historii naszego miasta. Pani Janina zachęcała wszystkich bez względu na wiek do realizacji swoich marzeń i rozwoju zainteresowań.
15 września odbył się również Festiwal Karaoke w Sali Widowiskowo- Koncertowej MUZA, podczas którego na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Salve” spotkali się uczestnicy grupy samopomocowej dla osób niepełnosprawnych. Zwieńczeniem występów był koncert Moniki Kuszyńskiej- byłej wokalistki zespołu Varius Manx Roberta Jansona. Wokalistka, która po wypadku samochodowym porusza się na wózku inwalidzkim przekonuje wszystkich, że w każdym człowieku  jest więcej siły, niż się sam spodziewa. Udział w koncercie wpłynął na podniesienie motywacji uczestników do podejmowania działań w celu własnego rozwoju i pokonywania codziennych trudności.
Celem wszystkich spotkań było nie tylko uwrażliwienie na kulturę, ale także integracja uczestników grup oraz budowanie więzi z małą ojczyzną – miastem Sosnowiec.

 

DSC00785-minipx.jpgDSC00801-minipx.jpg

DSC00794-minipx.jpg

DSC_0888-minipx.jpg

 


Aktywnie dla stawów i kręgosłupa

W dniu 07 września uczestnicy grup samopomocowych dla osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych spotkali się w Ogrodzie Polisensorycznym, by aktywnie spędzić czas pod czujnym okiem trenera zdrowia. Ogród powstał z myślą o osobach niepełnosprawnych, dla których jest to miejsce aktywizacji społecznej.  Tematem przewodnim zajęć były schorzenia stawów i kręgosłupa. Każdy z uczestników otrzymał indywidualane porady dotyczące rodzaju ćwiczeń, jakie może wykonywać samodzielnie w domu. Osoby biorące udział w spotkaniu dowiedziały się także o konsekwencjach zdrowotnych wynikających z nadwagi lub otyłości. Celem spotkania, oprócz edukacji w zakresie zdrowia, była również integracja obu grup. Dzieląc się własnymi doświadczeniami oraz pomagając sobie nawzajem w wykonywaniu ćwiczeń uczestnicy mieli okazję zacieśnić więzi z innymi osobami.

 

DSC00756-minipx.jpgDSC00762-minipx.jpgDSC00755-minipx.jpgOstatni przystanek wakacji - Zoo

W dniu 30 sierpnia uczestnicy Programów Aktywności Lokalnej z rejonu „Wawelu” i „Milowic” pożegnali wakacje w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Spotkanie miało charakter edukacyjno – integracyjny. Poznawanie zwierząt, ich zwyczajów i naturalnego środowiska wzbudzało wiele emocji, szczególnie wśród najmłodszych. Niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju atrakcją były narodziny małej żyrafy. Dzieci były świadkami jej pierwszych, nieporadnych jeszcze kroków na ziemi. Warsztaty edukacyjne zorganizowane na terenie parku przez pracowników ZOO pt: „Bajkowi bohaterowie” dostarczyły dzieciom wiele interesujących informacji na temat ich ulubionych bohaterów - postaci zwierzęcych z popularnych kreskówek.

Spacer, odpoczynek i wspólna zabawa było okazją do integracji rodzin uczestników. Rodzice mieli okazję przekonać się o tym, że edukować można nie tylko przez książki, ale również przez zabawę i wymianę doświadczeń.


DSC00622-minipx.jpgDSC00600-minipx.jpg


Letnie bajanie czyli wakacyjne piknikowanie

 

W dniu 31 sierpnia uczestnicy grupy samopomocowej dla osób niepełnosprawnych spotkali się na letnim pikniku zorganizowanym w parku „Żeromskiego” przez pracowników socjalnych. Tematem przewodnim spotkania była literatura. Każda osoba przyniosła ulubioną książkę i próbowała zachęcić do jej przeczytania innych. Zainteresowanie wzbudziła książka Pani Janiny Kapuścik pt. „Miłość Basi”. Uczestnicy będą mieli okazję w najbliższym czasie poznać autorkę osobiście, na spotkaniu którego nie mogą się już doczekać. W atmosferze odpoczynku Panie opowiadały o swoich pasjach, miały okazję poznać się bliżej i zacieśnić więzi z innymi uczestnikami grupy.

 

DSC00727-minipx.jpgDSC00723-minipx.jpg


 

Gadu Gadu z Amadeuszem Mozartem

Wakacje to czas wielu podróży, tych małych i tych dużych.  Grupa naszych dzielnych podróżników - dzieci uczestników projektu tym razem udała się do Austrii by poznać bliżej życie i twórczość  Amadeusza Mozarta. Nieopisana przygoda, niezapomniane wrażenia: dzieci słuchały najbardziej popularnych utworów tego wspaniałego i jak się okazało bardzo wesołego kompozytora, miały także możliwość rozwiązywania rebusów i Quizów związanych z historią twórcy, za co otrzymywały nagrody. Maluchy układały puzzle na czas oraz własnoręcznie wykonywały piękne żaboty i peruki z odległych czasów. Największą atrakcją widowiska były osoby prowadzące zabawę: Amadeusz Mozart i jego ukochana Cecylia. Bohaterowie nie tylko chętnie opowiadali dzieciom o „swoim” życiu ale także bawili się z nimi i śpiewali najrozmaitsze piosenki. Uwieńczeniem spotkania była prezentacja Menueta, tańca minionej epoki. Uczestnicy zabawy mogli także wykazać się umiejętnościami tanecznymi za co otrzymali upominki. Poprzez wesołą zabawę spotkanie stanowiło lekcję na przyszłość, było formą edukacji i nauki współpracy w grupie a także okazją do zawiązania nowych przyjaźni.

 

 

z 1-minipx.jpgz4-minipx.jpg

 


 

Aktywnie, zdrowo i wesoło

 

Kolejny letni dzień upłynął uczestnikom grup samopomocowych zarówno dla osób bezrobotnych jak i osób niepełnosprawnych  zdrowo i aktywnie. Tym razem osoby biorące udział w projekcie spotkały się w Parku Miejskim przy ul. Żeromskiego i pod czujnym okiem trenera zdrowia próbowali swoich sił spacerując z kijami do Nordic Walking oraz korzystając z przyrządów do ćwiczeń – na siłowni „pod chmurką”. Kilku uczestników otrzymało porady indywidulane dotyczące dbania o stawy i kości. Wszyscy natomiast  otrzymali  zalecenie ruchu na świeżym powietrzu. Uczestnicy  usłyszeli jak ważny jest aktywny styl życia, odpoczynek, pozytywne nastawienie i umiejętność radzenie sobie ze stresem, który  niekorzystnie wpływa na nasz cały organizm: mięśnie, układ odpornościowy, oddechowy i ciśnienie tętnicze.

 

trener5-minipx.jpgtrener8-minipx.jpg

trener2-minipx.jpgtrener1-minipx.jpg


 

Przystanek – „Wakacjowo”

Z zajęć organizacyjnych dla uczestników PAL korzystają nie tylko dorośli. Kilka dni temu dzieci osób uczestniczących w projekcie spędziły bardzo aktywny dzień – na basenie. Ten rodzaj zajęć spodobał się wszystkim wyjątkowo. Zabawom w wodzie nie było końca. Trudno było sprawić by choć na chwile maluchy pojawiły się na kocach, gdy jednak w końcu to czyniły grały w piłkę, kalambury lub bawiły się balonami. Uczestnicy zabawy coraz silniej zaprzyjaźniają się ze sobą. Umawiają się na kolejne dni, cieszą się na swój widok, chcą spędzać czas wspólnie. Kilka godzin kąpieli w słońcu i wodzie sprawiło, że pod koniec dnia wszyscy byli przyjemnie zmęczeni. Podroż do „Wakacjowa” zakończyła się bardzo przyjemnie.

 

 

 


 

Kraj kwitnącej wiśni-  zabawna podróż do Japonii.


Wakacyjny świat stał się na chwilę szary, o parapet wesoło pobrzękiwały krople deszczu. Uczestnicy wyprawy w nieznane ukryci bezpiecznie w ciepłej salce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zwiedzili magiczny, orientalny kraj kwitnącej wiśni. Powolutku strona po stronie, słowo po słowie poznali egzotyczne miejsce jakim jest odległa Japonia. Zmierzyli się z zapaśnikami sumo, poznali smak sushi, próbowali pisać trudne i niezrozumiałe znaki, które są literami a nawet uczyli się je odczytywać. Dzieci uczestników Programu Aktywności Lokalnej z terenu PT 4 miały niepowtarzalną okazję słuchania pięknych, japońskich legend a największą atrakcją dla wszystkich  było samodzielne wykonanie tradycyjnych laleczek kokeshi. Mali odkrywcy bawili się cudownie. Nauczyli się wielu ciekawych rzeczy, stali się bogatsi nie tylko w wiedzę ale także poznali nowych przyjaciół i zostali małymi fanami biblioteki. Wszystkie dzieci zaproszono na kolejne spotkania w ciekawych miejscach, już niebawem wyruszą w podróż do starego, zaklętego w muzykę Wiednia. W czasie gdy dzieci przyjemnie podróżowały, za oknami ciągle padał deszcz. 

 

japan1-minipx.jpg japan2-minipx.jpg

japan3-minipx.jpg japan4-minipx.jpg

japan5-minipx.jpg japan6-minipx.jpg

 

 

 


Zajęcia z Trenerem Zdrowia - zdrowie i kondycja na świeżym powietrzu.

W dniu 29.06.2016r. wspólnie z uczestnikami grup samopomocowych zarówno dla osób bezrobotnych jaki i osób niepełnosprawnych wybraliśmy się na długi spacer w poszukiwaniu zdrowia i kondycji. Wspólnie z trenerem uczyliśmy się pokonywać kolejne kilometry z kijami do Nordic Walking. To co wydawało się być zabawą stało się prawdziwym wyzwaniem dla niektórych z nas. Dobry trening pozwala osiągnąć wiele korzyści dla zdrowia w tym usprawnienie układu oddechowego, sercowo – naczyniowego. Rozwija wszystkie mięśnie kończyn dolnych, górnych, wzmacnia mięśnie tułowia, ramion oraz łagodzi napięcia mięśniowe w okolicy barków. Kijki pomagają również w utrzymaniu lepszej postawy, równowagi i stabilności podczas chodu. W promieniach palącego słońca kilkakrotnie przemierzyliśmy Park Sielecki. Było ciężko ale daliśmy radę bo byliśmy razem. Każdy z uczestników wyraził chęć do kolejnych spotkań w podobnej atmosferze. Niebawem planujemy zajęcia na siłowni pod chmurką oraz kolejne marsze z kijkami, które chcielibyśmy by stały się codziennością, by w nawyk weszło nam dbanie  o siebie, swoje zdrowie i kondycje fizyczną.

 

Nordic Walking 1-minipx.jpgNordic Walking 3-minipx.jpg

Nordic Walking 2-minipx.jpgNordic Walking 5-minipx.jpg

 


 

Piknik Integracyjny z okazji XX lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy "SALVE"w Sosnowcu

 

 

W dniu 17 czerwca 2016r. wspólnie z uczestnikami grup samopomocowych zarówno dla osób bezrobotnych jak i osób niepełnosprawnych wybraliśmy się na piknik z okazji 20-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Salve” w Sosnowcu. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych wszystkie osoby były nastawione bardzo pozytywnie i z chęcią wzięły udział w uroczystości. Szczególną uwagę i zadowolenie uczestników wzbudziła obecność Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego oraz wspólny śpiew. Wszystkie osoby deklarowały chęć kolejnych wyjść. Z łatwością można też dostrzec zmiany, jakie zachodzą w uczestnikach - pojawia się u nich potrzeba bycia razem, wspólnego spędzania czasu wolnego i wspólnych rozmów. Uczestnicy pragną brać udział w życiu społecznym, chcą poznawać nowe rzeczy, miejsca i ludzi. Nie odczuwają już strachu przed ocenianiem, powoli wyzbywają się nieśmiałości i niepewności.

 

 

 

_SAlve_0001-minipx.jpg  _SAlve_0002-minipx.jpg  _SAlve_0005-minipx.jpg  _SAlve_0007-minipx.jpg

 


 

 

Spotkanie grup samopomocowych z Panią Katarzyną Zając - Animatorem Działań Plastycznych

 

 

W ramach grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych działającej przy Punkcie Terenowym nr 4 w MOPS Sosnowiec odbyły się w dniu 13.06.2016r. zajęcia z Panią Katarzyną Zając - Animatorem Działań Plastycznych. Celem zajęć artystycznych jest rozwijanie własnych umiejętności manualnych, poznawanie nowych technik plastycznych a także wyciszenie, uspokojenie, relaks oraz praca dla siebie samego. Tematem przewodnim prowadzonych w piątek zajęć było malowanie na szkle. Uczestnicy zajęć, w tym dzieci pracowali bardzo wytrwale, sumiennie, z dużym zaangażowaniem pokonywali kolejne trudności, czego efektem stały się pięknie wykonane rysunki. Nieukrywaną radość wśród uczestników grup sprawiła wiadomość, że w czasie następnego spotkania będą mogli ozdabiać deski kuchenne metodą decoupage i zabrać je do własnych domów. Osoby biorące udział w zajęciach przekonały się, że nie ma rzeczy niemożliwych, można samodzielnie tworzyć wspaniałe przedmioty, można być indywidualnym, niepowtarzalnym człowiekiem i czerpać radość z pracy własnych rąk.

 

 

20160613_152936-minipx.jpg  20160613_152947-minipx.jpg  20160613_152954-minipx.jpg  20160613_174502-minipx.jpg

Zając_174446-minipx.jpg  Zając_174421-minipx.jpg

 

 


 

 

 


Poznajemy siebie nawzajem

Grupy samopomocowe dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych działające przy Punkcie Terenowym nr 4 w MOPS Sosnowiec udały się na zaproszenie w dniu 21 maja 2016r. na festyn rodzinny. Celem wspólnego wyjścia miała być przede wszystkim dobra zabawa. Dzieci brały udział w wielu zabawach na świeżym powietrzu: malowały, tańczyły, bawiły się z psami opiekunami osób niepełnosprawnych. Celem było również poznanie nowych ludzi, zauważenie wśród nas dzieci chorych, niepełnosprawnych, włączenie ich do naszego życia. Uświadomienie nam wszystkim, że tak naprawdę jesteśmy tacy sami - ponieważ bawią i cieszą nas te same rzeczy, tak samo pragniemy być akceptowani, mamy podobne potrzeby. Uczestnicy grupy bawili się wspaniale, deklarowali chęć częstych, wspólnych wyjść i spotkań.

 

SAM_0134-minipx.jpgSAM_0137-minipx.jpgSAM_0135-minipx.jpg


 

Spółdzielnia Socjalna - pomysł na własną karierę zawodową.


W dniu 16 maja 2016r. zorganizowano dla wszystkich  uczestników grup samopomocowych: zarówno osób bezrobotnych jak i osób niepełnosprawnych wizytę studyjną w Spółdzielni Socjalnej „U Rybki” w Katowicach. Pani Prezes - Gabriela Szymkowiak wraz z synem Panem Jarosławem Szymkowiak - wiceprezesem spółdzielni opowiedzieli uczestnikom jak powstała spółdzielnia,  oraz ile sił, determinacji, uporu i trudu kosztowało wszystkich członków nie tylko otwarcie „Rybki” ale także przetrwanie kawiarni mimo wielu przeciwności losu.  Wszystko co dziś jest stworzone, co funkcjonuje, przynosi dochód, jest znane i często nagradzane w różnych konkursach. Należy jednak pamiętać, że to efekt ciężkiej pracy sześciu osób, które nieprzerwanie od kilku lat pracowały dla wspólnego dobra, dla siebie i rozwoju swojej kariery. Spółdzielnia „Rybka” to obecnie sieć gastronomiczna, która poza lokalami stacjonarnymi obsługuje także imprezy plenerowe oferując catering. „Rybka” to mała, regionalna „ojczyzna” w Katowicach, oferująca dania tradycyjne oraz wypieki domowe czym zaskarbiła sobie miłość wielu klientów. Pani Prezes wraz z synem to osoby charyzmatyczne, pełne radości, optymizmu, siły ale także ogromnej pokory. Swoją pasją starali się zarazić uczestników wizyty, zachęcali do realizacji nie tylko marzeń ale także  rozwoju osobistego. Mówili i podkreślali ważność nieustających szkoleń, pogłębiania wiedzy, poszukiwania ścieżki zawodowej, która nie tylko przyniesie dochód ale także zadowolenie. Wszystkich łączy wspólny cel - bycie aktywnym i zaradnym, mądrym i szczęśliwym, kreatywnym i odważnym. Uczestnicy wizyty wyrazili zainteresowanie działaniami Spółdzielni, zadawali liczne pytania i wymieniali spostrzeżenia. Otrzymali także cenne wskazówki dotyczące istotnych kwestii urzędowych. Spotkanie to podkreśliło jeszcze jedną, bardzo ważną rzecz: osiągnięcie celu to tylko etap, którego nie można zaliczyć nie będąc dobrym człowiekiem.

 

20160516_122537-minipx.jpg20160516_114741-minipx.jpg20160516_114612-minipx.jpg

20160516_114526-minipx.jpg20160516_111159-minipx.jpg


 

Spotkanie grupy samopomocowej z Panią Joanną Grabarczyk, specjalistą ds. Budżetu Obywatelskiego.

W ramach grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych  działającej przy Punkcie Terenowym nr 4 w ramach Programu Aktywności Lokalnej, dnia 05.05.2016r. zorganizowano spotkanie z Panią Joanną Grabarczyk, specjalistą ds. Budżetu Obywatelskiego. Celem wizyty był temat związany z możliwością dokonywania zmian własnych dzielnic, okolic oraz bloków, w których mieszkamy w ramach budżetu miasta Sosnowca na rok 2017.  Bezcenną informacją było to, że każda osoba stale zamieszkująca na teranie miasta ma możliwość zgłosić swój pomysł na poprawę wizerunku otoczenia i, co jest istotne, nie wymaga to dużych nakładów pracy czy  książkowej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. Osoby uczestniczące
w spotkaniu w ramach ćwiczeń samodzielnie zaproponowały własne pomysły i wizję zmian, co następnie zostało wpisane zgodnie
z wytycznymi w formularz zgłoszenia zadania. Po prezentacji indywidualnych projektów odbyło się głosowanie i okazało się,
że pomysły te są możliwe do realizacji.
Spotkanie przekonało naszych mieszkańców, że na wszystko mogą mieć wpływ, są ważni i mają swoje prawa. Uczestnikom dało to poczucie odpowiedzialności za to, co dzieje się dookoła. Dziś każdy z Mieszkańców ma świadomość jakim budżetem dysponuje miasto, ile kosztują wszelkie przedsięwzięcia związane z poprawą jego wizerunku i jak ważne jest dbanie o to, co sprawia, że żyje nam się bezpieczniej, bardziej komfortowo i piękniej. Uczestnicy grupy oraz zaproszeni  goście wykazywali dużą aktywność i wyrazili chęć podjęcia działań zmierzających do realizacji własnych pomysłów, marzeń, projektów. Otrzymali od Pani Joanny Grabarczyk informatory, formularze, instrukcje dotyczące ich wypełnienia oraz pomoc i indywidualne porady w tym zakresie.

20160505_103427-minipx.jpg20160505_105618-minipx.jpg20160505_100557-minipx.jpg


Spotkanie grup samopomocowych z Panią Katarzyną Zając - Animatorem Działań Plastycznych

W ramach grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych  działającej przy Punkcie Terenowym nr 4 w  ramach Programu Aktywności Lokalnej, w dniu 6 maja 2016r. odbyły się zajęcia
z Panią Katarzyną Zając - Animatorem Działań Plastycznych. Celem spotkań jest rozwijanie własnych umiejętności manualnych, poznawanie nowych technik plastycznych a także wyciszenie, uspokojenie, relaks oraz praca dla „siebie samego”. Tematem przewodnim prowadzonych zajęć było zdobienie słoików i butelek metodą decoupage. Osoby uczestniczące
w zajęciach  pracowały bardzo wytrwale, sumiennie, z dużym zaangażowaniem pokonywały kolejne trudności czego efektem stały się pięknie wykonane przedmioty. Nieukrywaną radość wśród uczestników sprawiła wiadomość, że w czasie następnych spotkań będą mogli poznać techniki wykonywania biżuterii, stroików, kartek okolicznościowych  a także poznaną już metodą decoupage będą mogli ozdobić własne przedmioty przyniesione z domów.Osoby biorące udział w zajęciach przekonały się, że nie ma rzeczy niemożliwych, można samodzielnie tworzyć wspaniałe przedmioty, można być indywidualnym, niepowtarzalnym człowiekiem i czerpać radość z pracy własnych rąk.

20160506_090641-minipx.jpg20160506_090647-minipx.jpg20160506_090653-minipx.jpg20160506_085349-minipx.jpg

 


 

Wizyta Studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu

W ramach Programów Aktywności Lokalnej realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu pracownicy socjalni oraz pracownicy socjalni ds. animacji lokalnej udali się z wizytą studyjną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, gdzie w latach od 2009r. - 2015r. z dużymi sukcesami realizowany był  Program Aktywności Lokalnej. Obecnie w mieście stworzony został projekt BY-PAS – Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej, który także realizuje szereg zadań i działań, celem których jest podniesienie kompetencji społecznych i aktywizowania człowieka do życia nie tylko zawodowego ale także społecznego i kulturalnego. Wiedza i doświadczenie a także dobre praktyki o jakich mówili autorzy programów z całą pewnością znajdą odniesienie w realizowanych działaniach na terenie naszego miasta. Wymiana spostrzeżeń,  uwag, dzielenie się sukcesami jak i porażkami to bezcenne informacje dla wszystkich uczestników. Niepowtarzalną okazją poszerzenia wiedzy było spotkanie z osobą, która poprzez udział w Programie i dzięki wsparciu nie tylko pracowników ale także grupy samopomocowej i przyjaciół w ciągu jednego roku zdobyła wykształcenie i podjęła zatrudnienie na pełnym etacie. Przegląd kronik prowadzonych przez twórców programów, obejrzenie ich rękodzieł  a także przede wszystkim wycieczka po dzielnicy Bobrek i dotarcie do miejsc, które zostały odnowione, wyremontowane i stworzone przez osoby, które dzięki pomocy ze strony pracowników socjalnych chciały dokonać radykalnych zmian we własnym życiu, otoczeniu, sąsiedztwie utwierdziły nas w przekonaniu, że warto pracować, działać i „chcieć” dla wspólnego sukcesu.  Wizyta studyjna to skarbnica wiedzy, doświadczeń, pomysłów, dobrych wzorców oraz możliwość nawiązania trwałej współpracy pomiędzy miastami.

 

SAM_0020-minipx.jpgSAM_0018-minipx.jpg

SAM_0001-minipx.jpgSAM_0010-minipx.jpg

SAM_0006-minipx.jpg


Spotkania grup samopomocowych z Panią Jadwigą Pastuszka, pielęgniarką środowiskową, położną Przychodni Rejonowej „Wawel”

 

W ramach spotkań grup samopomocowych dla osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych organizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej przy Punkcie Terenowym nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sosnowcu , w dniach 20 kwietnia 2016r. I 21 kwietnia 2016r. odbyło się spotkanie z Panią Jadwigą Pastuszka, pielęgniarką środowiskową i położną z Przychodni Rejonowej „Wawel” w Sosnowcu. Celem wizyty była szeroko pojęta edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia schorzeń: ginekologicznych, urologicznych, neurologicznych, reumatologicznych i dermatologicznych. Każda z osób uczestniczących w spotkaniu otrzymała broszurki, gazety, informatory i poradniki dotyczące badań, a także umiejętności dokonywania samokontroli. Można było także  indywidualnie konsultować własne problemy ze specjalistą, dzielić się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi zdrowia. Uczestnicy grupy  samopomocowej otrzymali praktyczne porady oraz wykaz lekarzy i przychodni gdzie mogą udać się w celu diagnostyki własnych dolegliwości. Wielokrotnie podkreślano istotę profilaktyki, obserwacji własnego ciała a przede wszystkim pokonania wstydu i obaw przed wizytą u specjalistów. Dokonywanie badań okresowych jest podstawą naszego zdrowia, ruch i aktywność fizyczna to przedłużenie naszego życia a uśmiech i pozytywne nastawienie są kluczem do osiągnięcia sukcesu w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy grup wykazali chęć powtarzania podobnych zajęć.

SAM_0007-minipx.jpgSAM_0009-minipx.jpgSAM_0005-minipx.jpg


 

Kobieta silna i aktywna

W dniu 13 kwietnia 2016 r. zorganizowano spotkanie dla uczestników grup samopomocowych dla osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych z Prezes Stowarzyszenia „Aktywne kobiety”- Panią Haliną Sobańską. Misją organizacji jest niesienie pomocy kobietom na wielu płaszczyznach życia społecznego i kulturalnego. Przemoc domowa, bezrobocie, samotne macierzyństwo to problemy, z jakimi często zgłaszają się osoby szukające pomocy i wsparcia. Rekreacja, wycieczki i happeningi są inną propozycją stowarzyszenia, z której korzystają panie w różnych wieku, mające różnorodne pozycje społeczne i warunki socjalno-bytowe. Wszystkich łączy wspólny cel- bycie silną i szczęśliwą, aktywną i zaradną. Uczestnicy grup wyrazili zainteresowanie działaniami stowarzyszenia, zaproponowali chęć przyłączenia się do proponowanych programów i projektów oraz zwiększenia własnej aktywności życiowej.

 

SAM_0001-minipx.jpgSAM_0012-minipx.jpgSAM_0015-minipx.jpg


MOPS Sosnowiec w Błękitnym Marszu

W kwietniu obchodzony jest Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem głównym obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem oraz zachęcenie do pogłębienia wiedzy na ten temat. Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom jest ogólnoświatowa akcja „Na niebiesko dla autyzmu”. Aby wyrazić swoją solidarność z osobami z autyzmem można ubrać się na niebiesko, zapalić niebieskie lampki w oknie lub przypiąć niebieski znaczek puzzla i zachęcić do tego innych.

11 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:30 wyruszył drugi sosnowiecki "Błękitny Marsz", zorganizowany przez społeczność Gimnazjum nr 16. Uczestnicy marszu przeszli ulicami Legionów, Władysława Warneńczyka, Urbanowicz i Mościckiego do Parku Sieleckiego. W to szlachetne przedsięwzięcie po raz drugi włączyło się Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, oraz uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej rejonu pracy socjalnej „Wawel” w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 20120. Uczestnikami marszu byli także uczniowie Szkół Podstawowych nr 4, 18 i 22, IV LO im. Staszica, VII LO im. Baczyńskiego i Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 oraz piłkarze Zagłębia Sosnowiec. Akcja miała na celu promowanie wrażliwości oraz solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm i zespół Aspergera. Gośćmi honorowymi imprezy byli Ewa Wachowicz i Dariusz Rekosz.

SAM_0109-minipx.jpg

SAM_0084-minipx.jpgSAM_0087-minipx.jpg

 

SAM_0128-minipx.jpgSAM_0064-minipx.jpg

 

SAM_0010-minipx.jpgSAM_0062-minipx.jpg

 

 


Spotkanie grup samopomocowych z Panią Barbarą Kaszą - specjalistą ds. Wolontariatu.

W ramach grup samopomocowych dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych działających przy Punkcie Terenowym nr 4 w ramach Programu Aktywności Lokalnej, na prośbę uczestników grupy zorganizowano w dniu 31 marca 2016r. spotkanie z Panią Barbarą Kaszą, specjalistą ds. Wolontariatu. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z tematem wolontariatu. Ponadto został przedstawiony zakres oraz narzędzia z jakich można korzystać w pracy jako wolontariusz. Uczestnicy spotkania okazali duże zainteresowanie udziałem w działaniach wolontariackich,  dopytywali, zgłębiali wiedzę, zgłosili również własne kandydatury do podobnych przedsięwzięć organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 


Spotkanie grup samopomocowych z Panią Małgorzatą Janusz, która z pasji i zamiłowania zajmuje się rękodziełami oraz dekoracją wnętrz.

W dniu 21 marca 2016r. na prośbę uczestników grup samopomocowych dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych przeprowadzono spotkanie  z Panią Małgorzatą Janusz zajmującą się tworzeniem rękodzieł oraz dekoracją wnętrz. Tematem spotkania były nadchodzące Święta Wielkanocne a jego celem samodzielne przygotowanie ozdób świątecznych z przyniesionych przez siebie materiałów. Uczestnicy, zarówno panie jak i panowie, uszyli dla siebie wielkanocne dekoracje, które ozdabiali wg własnych indywidualnych pomysłów. Część osób zadeklarowało chęć dalszego tworzenia innych rękodzieł, w czym zaczęli upatrywać możliwości przyszłego zarobkowania. Charakter wykonywanych prac wpłynął też na rozwój zdolności manualnych uczestników, pokonał ograniczenia oraz wzbudził większą wiarę we własne możliwości.


DSC_0412-minipx.jpgDSC_0423-minipx.jpg

DSC_0411-minipx.jpgDSC_0414-minipx.jpg

 


Spotkanie grup samopomocowych ze specjalistą ds. Komunikacji Interpersonalnej


W dniach 16 marca 2016r. oraz 17 marca 2016r. w ramach spotkań grup samopomocowych dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych działających przy Punkcie Terenowym nr 4 PAL WAWEL, odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Olszar, specjalistą ds. Komunikacji Interpersonalnej. Celem wizyty była nauka sztuki porozumiewania się za pomocą komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Uczestnicy grup poznali techniki rozpoznawania emocji, za pomocą których często nieświadomie przekazywane są różne komunikaty. Ćwiczenia i inscenizacje dotyczyły rozmów kwalifikacyjnych, wizyt u lekarza i w urzędach. W/w ćwiczenia przełamały u kilku osób strach, nieśmiałość ale również wzbudziły pewność siebie, umiejętność mówienia o swoich dobrych stronach, atutach i umiejętnościach. Uczestnicy grup wykazywali dużą aktywność i wyrazili chęć ponownego udziału w podobnych zajęciach.

 


Spotkanie grup samopomocowych z kosmetyczką

W ramach grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych działającej przy Punkcie Terenowym nr 4 w MOPS Sosnowiec przeprowadzono w dniu 09.03.2016r. spotkanie z kosmetyczką Panią Dorotą Będkowską, właścicielem Salonu Kosmetycznego „Beauty Camp” w Sosnowcu. Celem wizyty była nie tylko niespodzianka dla uczestników z okazji Dnia Kobiet w postaci wykonania dowolnie wybranego zabiegu na twarz lub dłonie ale także określenie typu urody każdej z pań, dobranie kolorów sprzyjających osobowości (wiosna, lato, jesień , zima) a także doradztwo w kwestii umiejętności skomponowania strojów w zależności od okazji. Panie otrzymały także cenne wskazówki dotyczące autoprezentacji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Omówiono co jest istotne w czasie pierwszego spotkania z pracodawcą, jak powinien wyglądać makijaż i strój osoby ubiegającej się o dane stanowisko pracy.
Każda z uczestniczek otrzymała bony rabatowe na usługi kosmetyczne, osobiste porady dotyczące cery, kremów jakie Panie winny stosować a także jakie witaminy i produkty spożywcze należy stosować w poszczególnych porach roku by nasz organizm czuł się dobrze i zachował świetną kondycję. Uczestnicy, w szczególności Panie były niezmiernie zadowolone ze spotkania, bardzo długo konferowały pomiędzy sobą,