Kto może zostać rodziną zastępczą?


 

Zostań rodziną zastępczą

 

• jeśli chcesz pomóc dziecku potrzebującemu opieki,

• nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ci ograniczona ani zawieszona,

•  przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

•  nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

   przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•  twój stan zdrowia nie uniemożliwia właściwej opieki nad dzieckiem,

•  jesteś gotowy ukończyć szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze,

•  jesteś odpowiedzialny,

•  jesteś empatyczny i otwarty na kontakty z ludźmi,

•  jesteś zaradny i zorganizowany, problemy cię motywują, a nie są przeszkodą,

•  chcesz się rozwijać.

Dwoje uśmiechniętych dzieci obejmujących się nawzajem