Kursy językowe


belka systemowa.gif

Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W okresie od 22.10.2009 do 22.12.2009r w kursach językowych (angielski w stopniu podstawowym i średniozaawansowanym, francuski w stopniu podstawowym) udział wzięło 22 uczestników projektu tj. młodzież pomiędzy 15-25 rokiem życia. Zajęcia były prowadzone przez Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA w Sosnowcu.

Kurs ukończyło 12 osób, które otrzymały certyfikaty.