Prawo jazdy kat. B


belka systemowa.gif

 

08.07.2010 rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. ,,B” dla młodzieży w ramach działań projektu ,,Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność”. Kurs rozpoczęło 23 uczestników. Całość zadania zakończy się  w listopadzie 2010 r. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27. Października 2005 r. w sprawie szkolenia , egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami , instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834 ze zm. –zwane dalej ,,Rozporządzenie”).Do egzaminu państwowego uczestnicy  przystąpią w grudniu 2010r. Kurs ma na celu nabycie umiejętności oraz  zwiększenie  atrakcyjności na rynku pracy uczestników projektu.