PAL


 

gfx/files/0c46027ae62f9b3cb0efe8530a6a2d0c.gif

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy "Pogoń"

    Pierwsze w tym roku spotkanie z mieszkańcami dzielnicy „Pogoń” odbyło się 27  kwietnia br. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4b w Sosnowcu. Cykl spotkań realizowany jest w związku z Programem Aktywności Lokalnej (PAL) w dzielnicy "Pogoń" w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
    Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji założeń PAL na 2010 rok oraz projekcji filmu promującego projekt systemowy "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność". W drugiej części spotkania ustalono wraz z mieszkańcami tematykę kolejnych spotkań. Mieszkańcy dzielnicy "Pogoń" zadeklarowali chęć podejmowania wspólnych działań zmierzających do aktywizacji społeczności lokalnej w celu rozwiązywania problemów występujących w miejscu zamieszkania.


spotkanie 2-minipx.jpg

spotkanie 1-minipx.jpgSpotkanie z mieszkańcami dzielnicy "Pogoń" c.d.

      W dniu 13.04.2010 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Żeromskiego 4 b w Sosnowcu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Pracownicy socjalni skierowali swoje zaproszenie do przedstawicieli różnych instytucji działających w rejonie dzielnicy "Pogoń", m. in. Policji, Straży Miejskiej, szkół i przedszkoli, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, służby zdrowia, spółdzielni mieszkaniowej i ADM. Oprócz przedstawicieli wymienionych placówek swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Rady Miejskiej - Pan Adam Wolski i Pan Arkadiusz Chęciński. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji założeń PAL na 2010 rok oraz projekcji filmu promującego projekt systemowy "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność". W drugiej części spotkania ustalono zasady współpracy. Obecne osoby zgłosiły postulat cyklicznych spotkań w celu koordynacji podejmowanych działań zmierzających do aktywizacji społeczności lokalnej w celu rozwiązywania problemów występujących w miejscu zamieszkania.


100_2944-minipx.jpg100_2942-minipx.jpg

654654654-minipx.jpg


Grupa samopomocowa Pogoń

 

Dnia 30 kwietnia o godzinie 12.00 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach grupy samopomocowej działającej w dzielnicy POGOŃ. Obecni byli wszyscy uczestnicy. Spotkania będą odbywać się cyklicznie raz w tygodniu.

grupa samopomocowa-minipx.jpg


Sprawozdanie ze spotkania grupy samopomocowej


W dniu 28.05.2010 r. o godzinie 11.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 4 b odbyło się kolejne spotkanie grupy samopomocowej dla rodziców mających trudności opiekuńczo – wychowacze z dzielnicy „Pogoń” w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkanie zaproszeni zostali specjaliści: pedagog i psycholog z Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu. Uczestniczki miały możliwość doskonalenia umiejętności wychowawczych, komunikacji z dzieckiem poprzez udział w przygotowanych przez specjalistów treningach. Dzieliły się własnymi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z pełnieniem roli rodzica. Miłym akcentem na zakończenie spotkania było wspólne grillowanie.


grupa samopomocowa (6)-minipx.jpggrupa samopomocowa (5)-minipx.jpg

grupa samopomocowa (4)-minipx.jpg


Sprawozdanie z Cyklu zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia/życia

oraz rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodzieży


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach projektu systemowego „Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje Programy Aktywności Lokalnej (PAL) w rejonie Pogoni, Centrum i Wawelu.
Jednym z elementów PAL jest Cykl zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  w wieku od 7 do 18 roku życia (dla 45 osób). Podczas zajęć teoretycznych  i praktycznych dzieci będą się uczyły jak sobie radzić w sytuacjach niebezpiecznych, a także jak aktywnie spędzać wolny czas. Zajęcia prowadzone będą przez przedstawicieli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, Policji i Straży Miejskiej, Straży Pożarnej do grudnia 2010 r.
Dotychczas zostały zrealizowane:
- Spotkanie z ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w dniu 18.05.2010 r. na temat zasad zachowywania się nad wodą, rodzajów  kąpielisk oraz zainteresowań dzieci.
- Wycieczki do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach  w dniach 25 –27. 05. 2010 r. , podczas których dzieci uczyły się właściwego zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz udzielania  pierwszej pomocy.


POG1-minipx.jpgP250510_14.490001-minipx.jpgP250510_14.300001-minipx.jpg

POG5-minipx.jpgPOG6-minipx.jpg

POG8-minipx.jpg


Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy "Pogoń" c.d.

W dniu 08.06.2010 r. o godzinie 12.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 4 b odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami  dzielnicy „Pogoń” w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego  „Moda na sukces – czyli kroki  w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem spotkania zorganizowanego z inicjatywy mieszkańców było szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych. Pan Paweł Warchoł z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przekazał uczestnikom niezbędne informacje na temat instytucji udzielających pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, przestrzegał przed najczęściej dokonywanymi przestępstwami wobec osób starszych (kradzieżą, oszustwem, domokrążcami). Uczestnicy otrzymali również Informator o lokalnych usługach społecznych opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (wydanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego).


-03184(2)-minipx.jpg

-03192-minipx.jpg


Spotkanie z mieszkańcami ul. Staszica i Plac Kościuszki


W dniu 17 czerwca 2010 r. w ramach realizowanego przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 4  Programu Aktywności Lokalnej odbyło się drugie  spotkanie z mieszkańcami ulic : Staszica 1 – 23, 4, 6, 8 oraz Placu Kościuszki w stołówce środowiskowej przy Placu Kościuszki 5 w Sosnowcu. Na spotkanie oprócz mieszkańców wspomnianych powyżej ulic przybyli zaproszeni goście Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA”  mgr Tadeusz Rybak oraz Dyrektor ds. Technicznych mgr inż. Witold Ślefarski.Tematem spotkania było malowanie klatek schodowych zgłoszone na pierwszych spotkaniu przez mieszkańców w dniu 29 kwietnia 2010 r. oraz wzbogacenie terenu o elementy placu zabaw.


IMG_3433-minipx.jpgIMG_3431-minipx.jpg

IMG_3426-minipx.jpg

 

 

Grupa samopomocowa „WAWEL”


W dniu 26 kwietnia  2010 roku w związku z realizowanym przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 4  Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność", odbyło się pierwsze spotkanie grupy samopomocowej dla rodziców mających trudności wychowawcze.
Grupa samopomocowa licząca 12 Pań będzie się spotykać raz w tygodniu od maja do czerwca 2010 roku w siedzibie Punktu Terenowego Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Rzeźnicza 12.


IMG_3437-minipx.jpgIMG_3440-minipx.jpg


Grupa samopomocowa ” WAWEL” ciąg dalszy

W dniu 21.06.2010 r. odbyło się ostatnie spotkanie grupy samopomocowej utworzonej przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 4 w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”.
W trakcie ostatniego spotkania uczestniczki dzieliły się refleksjami, i przeżyciami z podnoszenia swoich umiejętności wychowawczych, które miały okazję doskonalić podczas spotkań.
Miłym akcentem na zakończenie spotkania było wręczenie przez  kierownika zespołu Panią Małgorzatę Janusz oraz koordynator ds. pracy zespołu Panią Grażynę Stefaniak dyplomów za zaangażowanie się w kształcenie „jak być super mamą”.


Dzień Dziecka dla uczestników grupy samopomocowej i ich dzieci w ZOO w Chorzowie

W dniu 28 czerwca 2010 r. pracownicy socjalni Punktu Terenowego Nr 4 realizujący Program Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowali w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie „Dzień Dziecka”. Wycieczka do ZOO dla uczestniczek grupy samopomocowej i ich dzieci miała charakter integracyjny, w trakcie, której wszyscy spędzili miło czas wolny odrywających się, choć na chwilę od codziennych obowiązków. Największą radość sprawiło dzieciom oglądanie zwierząt w ZOO, jak również otrzymane upominki. Miłym akcentem na zakończenie zwiedzania ZOO było wspólne pamiątkowe zdjęcie.


IMGP6755-minipx.jpgIMGP6774-minipx.jpg

IMGP6759-minipx.jpg


Spotkanie z mieszkańcami

W dniu 24.06.2010 roku w Rodzinnym Domu Działkowym przy ulicy Lwowskiej 3 w Sosnowcu  odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy "Pogoń" w ramach Programu Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność”, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Sosnowca: Komendant Komisariatu II Policji Pan Krzysztof Szymanek i młodszy aspirant Grzegorz Derwisz, młodszy aspirant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji Pan Paweł Warchoł, Pani Jadwiga Liczberska i Pani Mirosława Siemińska z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pan Piotr Wolnicki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Pan Michał Falis z Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny. Oprócz przedstawicieli wymienionych placówek swoją obecnością zaszczycił nas również przedstawiciel Rady Miejskiej - Pan Adam Wolski.
Na spotkaniu omówiono kompetencje poszczególnych instytucji w zakresie zapobiegania problemom społecznym. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi mieszkańcy ustalali dalszych plan działań w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. 


-03708-minipx.jpg-03684-minipx.jpg


Wycieczka do Szczyrku

W dniu 22.06.2010 roku obyło się kolejne spotkanie w ramach Cyklu zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  w wieku od 7 do 18 roku życia (dla 45 osób). Tym razem dzieci uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) w Szczyrku.
Podczas zajęć teoretycznych  i praktycznych prowadzonych przez przedstawicieli Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dzieci uczyły się jak sobie radzić w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających życiu a także jak aktywnie spędzać wolny czas w górach zachowując ostrożność.
Wycieczka do GOPR odbyła się w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w rejonie Centrum, Wawelu i  Pogoni w ramach projektu systemowego „Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.


P6233938-minipx.jpgS13 (2172 x 1452)-minipx.jpg


Zajęcia na pływalni i akwenie wodnym Stawiki

W dniu 26.06.2010 roku odbyło się ostatnie spotkanie przed wakacjami kończące pierwszy etap Cyklu zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  w wieku od 7 do 18 roku życia (dla 45 osób) w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w rejonie Centrum, Wawelu i  Pogoni w ramach projektu systemowego „Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia prowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe odbywały się dwuetapowo. Podczas pierwszego etapu w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa dzieci pod czujnym okiem ratowników WOPR uczestniczyły w zajęciach na pływalni (teoretycznych jak i praktycznych) doskonalących technikę pływania oraz umiejętności bezpiecznego zachowania się nad wodą. Drugi etap odbywał się na akwenie wodnym „Stawiki” w Sosnowcu. Dzieci miały okazję zobaczyć akcję ratowniczą  z udziałem ratowników WOPR oraz uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy. Zwieńczeniem zajęć było wspólne grillowanie.


IMG_3454-minipx.jpgIMG_3474-minipx.jpg

IMG_3490-minipx.jpg


Grupa samopomocowa - Zespół Centrum i Pogoń

W związku z realizacją Programów Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 25.06.2010 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 4 b odbyło się ostatnie przed wakacjami  spotkanie grup samopomocowych z Zespołu "Centrum" i "Pogoń" .Spotkanie miało charakter integracyjny.  Wzięli w nim udział uczestnicy grup oraz ich dzieci. Pracownicy socjalni przygotowali wiele niespodzianek i atrakcji: m.in. zabawy przy muzyce, konkursy dla dzieci, malowanie twarzy, a na zakończenie rodzinne grillowanie. Milusińscy z rąk Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Pani Beaty Wałęsiak otrzymali upominki. Szczególne podziękowania za zaangażowanie i współpracę w  prowadzeniu spotkań grupy samopomocowej w Zespole "Pogoń" otrzymało – na ręce Pani Moniki Krawiec - Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu.


-03774-minipx.jpg-03724-minipx.jpg

-03736-minipx.jpg


Spotkanie było również okazją  wspominania wspólnie spędzonych chwil. Dla uczestniczek grupy samopomocowej z Zespołu "Pogoń" wyjątkowym okazało się spotkanie z kosmetyczką
w dniu 18.06.2010 roku. Każda z pań mogła bezpłatnie, pod okiem specjalistki popracować nad swoim wizerunkiem wzmacniając poczucie własnej wartości.


tn_-1-1-minipx.jpgtn_-3-1-minipx.jpg

tn_-11-1-minipx.jpg


Cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z tańca nowoczesnego w zespole „WAWEL”

W dniu 13.09.2010 r. w związku z realizowanym przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 4  Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność", rozpoczął się cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z tańca nowoczesnego.
W zajęciach bierze udział 10 dzieci w wieku od 8 do 15 roku życia. Będą one mogły spędzić wolny czas w sposób wyjątkowy i aktywny, a także rozwijać swoje zainteresowania. Uczestnictwo w tego typu zajęciach umocni u dzieci prawidłowe wzorce społeczno – kulturowe a także:
- podniesienie sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych i poczucie rytmu,
- nauka popularnych tańców nowoczesnych (hip-hop, funky, rap),
- nauka umiejętnego łączenia kroków tanecznych w pokazowe układy,
- wypracowanie umiejętności współpracy w grupie, otwartości i komunikatywności,
- budowanie pozytywnych relacji w grupie, kształtowanie właściwych postaw społecznych.
    Zajęcia prowadzone będą przez okres 12 tygodni.


Cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce plastycznej w zespole „WAWEL”


W dniu 21.09.2010 r. w związku z realizowanym przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 4  Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność", rozpoczął się cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce plastycznej.

W zajęciach bierze udział 10 dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. Poprzez uczestnictwo w zajęciach będą mogły w sposób wyjątkowy i aktywny spędzić wolny czas, a także rozwijać swoje zainteresowania.  

Uczestnictwo w tego typu zajęciach:

- rozbudzi u dzieci zainteresowanie sztuką,

- umożliwi zapoznanie się z technikami, narzędziami, materiałami i środkami plastycznymi oraz z zastosowaniem ich w praktyce,

- ukształtuje u dzieci umiejętność pracy w zespole oraz rozwijanie wyobraźni w czasie tworzenia wspólnych przedsięwzięć,

- podniesie ich własną samoocenę, poczucie wartości oraz wiary we własne możliwości,

- pomoże w przezwyciężaniu barier emocjonalno – motywacyjnych,

- wzmocni ich więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania, regionem, krajem,

- pomoże dzieciom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych itp.

Zajęcia prowadzone będą przez okres 12 tygodni.


Festyn Integracyjny dla mieszkańców ulic Staszica i Plac Kościuszki


10 września 2010 r. przy ul. Plac Kościuszki 5 w Sosnowcu odbył się II Festyn Integracyjny dla mieszkańców ulic Staszica i Plac Kościuszki w związku z realizowanym przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 4 Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego  „ Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nad oprawą muzyczną Festynu Integracyjnego czuwał zespół muzyczny“ IKAR”. Całość rozpoczęto przywitaniem zebranych przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Panią Beatę Wałęsiak i Kierownika Zespołu Pomocy Środowiskowej Punktu Terenowego Nr 4 Panią Małgorzatę Janusz.

Na FESTYN przybyli licznie mieszkańcy ulic Staszica i Plac Kościuszki oraz zaproszeni goście:

- I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec Pan Ryszard Łukawski ,

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Arkadiusz Chęciński,

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Wolski,

- Radny Miasta Sosnowiec Pan Jan Bosak,

- Radny Miasta Sosnowiec Pan Zbigniew Muszyński,

- Radny Miasta Sosnowiec Aleksander Kalański,

i wielu innych gości, których nie sposób wymienić.

Festynowi towarzyszyły liczne występy artystyczne przeplatane konkursami z nagrodami rzeczowymi zakupionymi ze środków projektu dla najmłodszych jak i starszych uczestników festynu.

Swoje umiejętności zaprezentowali między innymi:

- Campania Teatralna „GENESIS”, która przedstawiła spektakl „Noc Świętojańska ” w reżyserii Pani Małgorzaty Chojnackiej,

- Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders „SKANDAL” z Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury odnoszący między narodowe sukcesy zaprezentował swoje umiejętności taneczne, które wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników festynu,

- Dziecięca Akademia Wokalna „KIEPURKI” z Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, której osiągnięcia dziecięcej twórczości są nieprzebrane jak również ich liczne występy krajowe i zagraniczne oraz sukcesy artystyczne,

- pary taneczne rock & roll, odnoszące krajowe jak i zagraniczne sukcesy zaprezentowały dużą klasę i pełen podziwu profesjonalizm, który u wszystkich wzbudził sympatię i spory aplauz. Prowadzone warsztaty taneczne dla wszystkich zainteresowanych były wielka atrakcją.

Podczas gdy trwały występy artystyczne na każdego uczestnika czekał pyszny bigos, chleb ze smalcem i ogórek kiszony zapewniony przez firmę cateringową „ Postęp ” oraz słodki bufet przygotowany przez mieszkańców oraz pracowników socjalnych. Najmłodszych uczestnikom festynu serwowano watę cukrową, popcorn i inne słodycze.

Ponadto dzięki licznym sponsorom uczestnicy festynu mogli otrzymać upominki w formie słodyczy.

Poza licznymi występami artystycznymi dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy dla dzieci z nagrodami rzeczowymi prowadzone przez zespół muzyczny „IKAR” oraz Akademię Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „ JEDI– TAKEDA „ jak również pokazy walki na miecze, strzelanie do celu czy też powstałe miasteczko fantastyki i bonsai.

Najmłodsi uczestnicy mogli mile spędzić czas w „Kąciku malucha” gdzie pod fachową opieką pracowników socjalnych korzystali ze zjeżdżalni, trampoliny. Dla chętnych maluchów zorganizowano punkt malowania twarzy, z którego dzieci chętnie korzystały.

Festyn odbył się w przemiłej atmosferze poczuciu wspólnoty a na każdym kroku widać było uśmiechnięte twarze.

Nad bezpieczeństwem festynu integracyjnego czuwali przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu


IMG_3658-minipx.jpgIMG_3795-minipx.jpg

IMG_3721-minipx.jpg


Festyn Integracyjny dla mieszkańców ulic Będzińskiej, Hutniczej i Lwowskiej


Punkt Terenowy Nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu był organizatorem festynu integracyjnego w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Festyn odbył się na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ulicy G.Roweckiego 2 w Sosnowcu w dniu 17.09.2010 r.

Uczestnikami festynu byli głównie mieszkańcy ulicy Będzińskiej, Hutniczej i Lwowskiej, do których skierowany jest Program Aktywności Lokalnej.

Patronat nad festynem objął Prezydent Miasta Sosnowca Pan Zbigniew Jakiernia. Festyn swoją obecnością uświetnili: Prezydent Miasta Sosnowca Pan Ryszard Łukawski, przedstawiciele Rady Miasta Sosnowca oraz przedstawiciele instytucji działających w społeczności lokalnej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Pani Halina Szumska wręczyła dyplomy uznania dla mieszkańców – liderów za ich pracę na rzecz społeczności lokalnej. Podziękowania otrzymali: Pani Anna Rozenau, Pan Antonii Gustowski, Pan Piotr Wolnicki. Uczestniczki grupy samopomocowej wdzięczne za okazane serce, zaangażowanie i podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnej złożyły podziękowania dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Haliny Szumskiej. Organizatorzy dla uczestników festynu przygotowali wiele atrakcji.

Występy zespołów artystycznych:

- „Szopienickie Perły” – to grupa mieszkańców objętych Programem Aktywności Lokalnej w Katowicach-Szopienicach wraz z opiekunem Panią Agnieszką Rzepecką z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Ich występ  zachęcił wszystkich do zabawy  i wspólnego tańca!

- Dziecięca Akademia Wokalna „Animato” z Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu pod przewodnictwem Pani Lidii Bień

- Dziecięca Akademia Wokalna „Kiepurki” z Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu pod przewodnictwem Pani Aleksandry Jabłońskiej

- Campania Teatralna „Genesis”, która przedstawiła spektakl „Noc świętojańska” w reżyserii Pani Małgorzaty Chojnackiej

- występ Elizy Beniowskiej – uczestniczki Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Sosnowcu

„Warsztaty malowania na szkle” przeprowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Sosnowcu przy ulicy Mikołajczyka 55

„Kraina barw”, w której dzieci kolorowały, malowały, wykonywały „małe dzieła”z papieru

Niemałą atrakcją było

- malowanie twarzy

-zabawa na trampolinie

-pokaz wozu strażackiego oraz motocykla policyjnego

-liczne konkursy z nagrodami

Mieszkańcy mogli uzyskać informacje o ofercie instytucji pomocowych, otrzymać „Informator o lokalnych usługach społecznych” – wydany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Aby tradycji stało się zadość” – rozegrany został mecz piłki siatkowej pomiędzy Radnymi Miasta Sosnowiec a Mieszkańcami Dzielnicy „Pogoń”. Zwycięska drużyna Radnych Miasta Sosnowca otrzymała z rąk Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznego Pani Haliny Szumskiej puchar oraz ogromnego pluszowego słonia, który został przekazany na rzecz Domu Małego Dziecka w Sosnowcu.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników festynu poczęstunek:

Bigos, chleb ze smalcem, gorące napoje, ciasto i słodycze, wata cukrowa i popcorn – każdy znalazł coś dla siebie!

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu: obecnym gościom, liderom społeczności lokalnej, występującym, sponsorom, Straży Pożarnej, Komendzie Miejskiej Policji, Pogotowiu Ratunkowemu oraz wolontariuszom. Szczególne podziękowania składamy pracownikom Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Sosnowcu, na terenie którego odbył się festyn!

Do zobaczenia za rok!


IMG_4141-minipx.jpgIMG_4220-minipx.jpg

IMG_3948-minipx.jpgIMG_4906-minipx.jpg

IMG_4775-minipx.jpgAkcja zagospodarowania zielenią osiedla przy ulicy Lwowskiej

W związku z realizowanym Programem Aktywności Lokalnej (PAL)  przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w dniu 08.10.2010 r. odbyła się akcja zagospodarowania zielenią osiedla przy ulicy Lwowskiej. Tak jak w roku ubiegłym, akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Teren do zagospodarowania został wskazany przez mieszkańców przy akceptacji Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nasza” w Sosnowcu Pani Izabeli Chełmińskiej. Wspólne działanie mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni przyczyniło się do poprawy wyglądu dzielnicy.

Akcja została przeprowadzona w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.


P1020714-minipx.jpgP1020763-minipx.jpg


Cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce plastycznej

w ramach Programu Aktywności Lokalnej – Zespół „Pogoń” 

W dniu 21.10.2010 r. odbyły się kolejne zajęcia o tematyce plastycznej w związku
z realizowanym przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 5 Programem Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność". W zajęciach bierze udział 10 dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. Poprzez uczestnictwo w zajęciach dzieci w sposób wyjątkowy i aktywny spędzają wolny czas, a także rozwijają swoje zainteresowania.  Trener artterapii  zapoznaje dzieci się
z technikami i narzędziami plastycznymi oraz z ich zastosowaniem w praktyce. Pomaga dzieciom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych i kształtowaniu właściwych postaw społecznych. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne o tematyce plastycznej prowadzone będą  do 12/2010 r.


DSC00876-minipx.jpgDSC00872-minipx.jpg

IMG_2393-minipx.jpgIMG_2392-minipx.jpgIMG_2399-minipx.jpg


Cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z tańca nowoczesnego w ramach

Programu Aktywności Lokalnej – Zespół „Pogoń”


W dniu 22.10.2010 r. odbyły się kolejne zajęcia z tańca nowoczesnego w związku
z realizowanym przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 5 Programem Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność". W zajęciach bierze udział 10 dzieci w wieku od 8 do 15 roku życia.
Pod opieką trenera tańca dzieci rozwijają swoje zainteresowania, podnoszą umiejętności ruchowe i poczucie rytmu, uczą się popularnych tańców nowoczesnych. Uczestnictwo
w zajęciach umacnia u dzieci prawidłowe wzorce społeczno – kulturowe, kształtuje właściwe postawy społeczne. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z tańca nowoczesnego prowadzone będą  do 12/2010 r.


DSC03385-minipx.jpgDSC02825-minipx.jpg


Cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce plastycznej
 w ramach Programu Aktywności Lokalnej – Zespół „Pogoń”


W dniu 09.12.2010 r. odbyły się ostatnie zajęcia profilaktyczno-edukacyjne o tematyce plastycznej
 w związku z realizowanym przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 5 Programem Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki
w samodzielność". Dzieci wraz z pracownikami socjalnymi i trenerem artterapii zorganizowały wystawę swoich prac, na którą zostali zaproszeni rodzice. Miłym akcentem zajęć było wręczenie dzieciom upominków oraz słodki poczęstunek.
W zajęciach w okresie od 09/2010 r.  do 12/2010 r. brało udział 10 dzieci w wieku od 7 do 12 r.ż.  
W ramach zajęć dzieci dwukrotnie były w kinie „Helios” w Sosnowcu na seansie filmowym.
 
Cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z tańca nowoczesnego
w ramach Programu Aktywności Lokalnej – Zespół „Pogoń”W związku z realizowanym przez  pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Programem Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność"  w okresie od 09/2010 r do 12/2010 r.  odbywał się cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjny z tańca nowoczesnego.  W zajęciach brało udział 10 dzieci w wieku od 8 do 15 roku życia. Na ostatnie zajęcia, które odbyły się w dniu 10.12.2010 r. zostali zaproszeni rodzice. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w formie przedstawienia tanecznego. Miłym akcentem zajęć było wręczenie dzieciom upominków oraz słodki poczęstunek.
W ramach zajęć dzieci dwukrotnie były w kinie „Helios” w Sosnowcu na seansie filmowym.


IMG_2723-minipx.jpgIMG_2709-minipx.jpgIMG_2713-minipx.jpg

 

 

 

 

gfx/files/0c46027ae62f9b3cb0efe8530a6a2d0c.gif